പ്രതികരണങ്ങള്‍
Ponmelil Abraham
2017-10-29 11:01:05 News
Appropriate and timely message.

Vayanakkaran
2017-10-29 10:12:30 News
വലിയ സൗധങ്ങൾ പണിയാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അച്ഛന്മാരല്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാണീ മുതലക്കണ്ണീർ? വലിയ പള്ളികൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസികളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന സഭാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും ഒരച്ഛൻ ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അവർക്കു കുറുവടിയും കല്ലും എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നവർ അച്ഛന്മാരാണെന്നുള്ള സത്യം നിഷേധിക്കാമോ? ഇല്ലാത്ത സിംഹാസങ്ങളുടെ പേരിൽ തമ്മിലടിപ്പിക്കാനും കേസുവാദിക്കാനും ചിലവാക്കുന്ന പണമുണ്ടെങ്കിൽ ആദിവാസി ഊരുകളിലെ എത്രപേർക്ക് വീടുവച്ചു കൊടുക്കാമായിരുന്നു? ക്രിസ്തു പഠിപ്പിപ്പിച്ചതും ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ലജ്ജിക്കണം സഭാനേതൃത്വങ്ങൾ!
BENNY KURIAN
2017-10-28 22:47:36 News
മനോഹരമായിരിക്കുന്നു കൊച്ചമ്മ.
നാരദന്‍
2017-10-28 22:40:22 News
രാജുവിന്  ഹാസ്യം മാത്രം അല്ല തിരുമലും അറിയാം 

Raju Mylapra
2017-10-28 16:47:27 News
എൽസി  കൊച്ചമ്മ കവിത ലളിതവും മനോഹരവുമായിരിക്കുന്നു.
ആരുഞാനാകണം ?
2017-10-28 09:19:01 News

ആരുഞാനാകണം ?

"ആരുഞാനാകണം ?" എന്നുണ്ണി ചോദിക്കി-
ലാരാകിലും നല്ലതെന്നുത്തരം !

ഉച്ചയ്ക്ക് തീവെയിൽ കൊള്ളുന്ന പൂവിനെ
തൊട്ടുതലോടും തണുപ്പാവുക.

ഇറ്റുവെള്ളത്തിനായ് കേഴുന്ന ജീവന്റെ
നാക്കിലേക്കിറ്റുന്ന നീരാവുക.

ആപത്തിലൊറ്റയ്ക്കു നിൽക്കുന്നൊരുത്തന്റെ
കൂടെക്കരുത്തിന്റെ കൂട്ടാവുക.

വറ്റിവരണ്ടുവായ് കീറിയ മണ്ണിന്റെ 
യുള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന മഴയാവുക.

വെയിലേറ്റു വാടിത്തളർന്നോരു പാന്ഥന്നു
പായ്വിരിയ്ക്കും തണൽമരമാവുക.

മഴയത്തു പുസ്തകം നനയാതെ കാക്കുവാൻ
വലയുന്ന കുഞ്ഞിന്നു കുടയാവുക.

വഴിതെറ്റിയുൾക്കടലിലിരുളിൽക്കി തയ്ക്കുന്ന
തോണിയ്ക്കു ദിശതൻ വിളക്കാവുക.

ഉറ്റവരെയാൾക്കൂട്ടമൊന്നിലായ് തിരയുന്ന,
കരയും കുരുന്നിന്നു തായാവുക.

ആഴക്കയത്തിലേയ്ക്കാഴ്‌ന്നു താഴും ജീവ-
നൊന്നിന്നുയിർപ്പിന്റെ വരമാവുക.

വയറെരിഞ്ഞാകേ വലഞ്ഞോനൊരുത്തന്റെ
പശിമാറ്റുമുരിയരിച്ചോറാവുക.

അന്തിയ്ക്ക് കൂടണഞ്ഞീടുവാൻ മണ്ടുന്ന
പെണ്ണിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പാവുക.

ആകെത്തണുത്തു വിറയ്ക്കുന്ന വൃദ്ധന്നു
ചൂടിന്റെ രോമപ്പുതപ്പാവുക.

അറിവിന്റെ പാഠങ്ങളൊക്കേയുമരുളുന്ന
ഗുരു സമക്ഷം കൂപ്പുകയ്യാവുക.

നിലതെറ്റി വീഴുന്ന കൂടപ്പിറപ്പിനെ-
ത്താങ്ങുന്നൊരലിവിന്റെ നിഴലാവുക.

അച്ഛന്നുമമ്മയ്ക്കുമെപ്പോഴുമുണ്ണി നീ
'വളരാതെ'യൊരുനല്ല മകനാവുക !

"ആരുഞാനാകണം ?" എന്നുണ്ണി ചോദിക്കി-
ലാരാകിലും നല്ലതെന്നുത്തരം !


Ponmelil Abraham
2017-10-28 08:18:58 News
Beautiful, rich in messages and meaningful poem.

മനോജ് അഞ്ചേരി .
2017-10-28 07:25:13 News
വളരെ  മനോഹരമായ  കവിത .  അഭിനന്ദനങ്ങൾ .https://youtu.be/H9UKhwWqdqs  -   Click  left side link to hear  another  poem about  Amma.
True Christan
2017-10-28 07:22:44 News
IAS, IPS, IFS... are not awarded on just merit. Heredity + connections are the criteria. Heredity= reservations for Scheduled casts, tribes; upper-class Hindu; community quota; etc. Connections = Political.
Phd- you can buy one for apx.$800, then there are Phd in Theology.
I have Phd too
Johnykutty
2017-10-28 06:27:06 News
ഗുരോ ഐആം ദി സോറി, സെമിനാരിയിൽ പോലും പോകാതെ പിൻവാതിൽ വഴി വൈദികർ ആയി അങ്ങയെ വിറ്റു പാവങ്ങളെ പറ്റിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ചിലർ അവരുടെ മേഖലയിൽ അവരെക്കാളും അറിവുള്ള ബാബു പോളിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എഴുതിയതാണ്. നാല് കാലിൽ വീഴുന്ന ആളാണ് ബാബുപോൾ എന്ന് ഞാൻ മുൻപ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. മതം ഞാൻ എന്നെ ശർദിച്ചു തള്ളിയതാണ്. അങ്ങയുടെ ഉപദേശത്തിന് നന്ദി. അറിവില്ലാ പൈതലാണ്. ക്ഷമിക്കുക. അങ്ങയുടെയും അങ്ങയുടെ ഗുരുവായ ഗൗതമ സിദ്ധാർത്ഥന്റെയും ഉപദേശങ്ങൾ കുറെ ഒക്കെ അനുസരിച്ചു ജീവിച്ചുകൊള്ളാം.
യേശു
2017-10-28 00:16:23 News
ആന്ദ്രൂ - ഞാനും പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾ പറയുന്നതും ഒന്ന് തന്നെ . നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജനിക്കാത്തതും ജീവിക്കാത്തതുമായ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന്, ഞാനും അതു തന്നയാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ജനനവും മരണവും ഇല്ലെന്ന്. ഞാൻ ആത്മാവാണ് .  മരിച്ചവരെ ഞാൻ ഉയർപ്പിക്കും -ഞാൻ ആതാമാവിൽ മരിച്ചവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും?  നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോചിക്കുന്നു. എന്നെ ബി സി കൊണ്ടും എ ഡി കൊണ്ടും വിഭചിക്കാനാവില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളിലുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സത്യാന്വേഷണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് . മനുഷ്യർ ഇന്ന് അവർ സൃഷ്‌ടിച്ച സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് . അവർക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെ പോയി സുഖമായി ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പ്രതീക്ഷകളാണ് . അവർ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കി അടിച്ചു പൊളിച്ചു കളയുന്നു . എന്നിട്ടും അവരുടെ ഒടുങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയി എന്നോടൊപ്പം ആയിരം വര്ഷം താമസിക്കണം എന്ന് . എനിക്ക് ഇവരുടെ വിഡ്ഢിക്കളി കാണുമ്പോൾ ചിരിവരുന്നു.  അന്ദ്രൂ നീ നിന്റെ അറിവുകൊണ്ട് അജ്ഞതക്ക് ഒരു പോറൽ വരുത്ത് . വേണെങ്കിൽ ഒരു ടോർച്ചടിച്ചോളൂ . ചിലരുടെ തലക്കകത്ത് ഇരുട്ടാണ് കൂറ്റാൽ കൂരിരുട്ട് .  കാലിൽ ചങ്ങലയും അത് ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു നീ ഒരുത്തനെ രക്ഷപ്പെടുത്തു എന്നട്ട് ഭൂമിയെ സ്വർഗ്ഗമാക്കു. ബാബുപോൾ അറിവിന്റ ഭണ്ഡാരമാണുപോലും. എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും, കഷ്ടം!  

 
യേശു
2017-10-27 23:37:31 News
 മോനെ ജോണി കുട്ടി നിന്റെ അറിവ് എത്ര ശുഷ്ക്കമായതുകൊണ്ടാണ് നീ പറയുന്നത് ബാബു പോൾ അറിവിന്റെ പരിപൂർണ്ണതയാണെന്ന്.  ബാബുപോളിന്‌ മുൻപ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമിന് മുൻപ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.  നീ എന്നെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുക. ഞാൻ നിന്നിലും ഉണ്ട് .  നീ മറ്റൊരാളുടെ അറിവിൽ ഊറ്റം കൊള്ളാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അടിമ ആയി ജീവിക്കാതെ നിന്റെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കൂ. ആ അറിവ് നിന്നെ സ്വാതന്ത്രനാക്കും. ഇപ്പോൾ നീ നുകത്തിൻ കീഴിലാണ്. മതത്തിന്റെ അതിന്റ പ്രചാരകരാ ബാബു പോളിനെ പോലുള്ളവരുടെ . നീ ഐ എ സും, ഐ പി സും കണ്ട് ചാടരുത്. അത് അറിവിന്റെ പൂർണ്ണതയല്ല.  അത് ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രം.  അദ്ദേഹത്തിന് ചെരിപ്പും ജുബായുടെ ബട്ടൻസും ഒക്കെ ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ട കാലം വരുന്നു . അത് നിനക്കും വരും . ചാടണ്ട! നിനക്ക് ആരോ മതവിഷം തന്നിരിക്കുകയാണ് . അത് ശർദ്ദിപ്പിച്ചു കളയൂ . നീ സ്വാതന്ത്രനാകും .  നിന്റെ അന്ധകാരം നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിന്നെപ്പോലെ ഒരു മിഡിജിറ്റാണെന്ന് മനസിലാകും .  അറിവിൽ നീ ഒരു മിഡിജിറ്റാണ് ബാബുപോളിനെപ്പോലെ എന്നെപ്പോലെ .  എനിക്ക് പോലും ശിഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാവിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞത് .  പരിശുദ്ധാതമാവ് ഹോളി ലാൻഡിൽ പോയതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല.  അതിന് ഉള്ളിൽ സ്നേഹം വേണം . മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പടിക്കണം.  അതില്ലാതെ ഏതോ മിന്നലാട്ടം കണ്ട് ചാടുവുകയാണ് നീ .  അതികം ചാടണ്ട . നിനക്ക് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല . രക്ഷപ്പെടണം എങ്കിൽ നീ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത വളർത്തുക . അത് നിന്റെ ആന്തരിക കണ്ണ് തുറക്കാൻ സഹായിക്കും 

Johny
2017-10-27 22:24:36 News
ശ്രി ജെ മാത്യൂസ്, ജോസഫ് ജോർജ് കത്തനാർ (പുരോഹിതരെ ബഹുമാനത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ്) എന്നിവർക്കു ആധികാരികമായ (ചരിത്ര പരമായ)  മറുപടി എഴുതിയ ശ്രീ ആൻഡ്രൂസിന് നന്ദി. 
Johnykutty
2017-10-27 21:54:12 News
റബറാൻ ദോക്തുർ സാം ജോൺസൻ വീണ്ടും ജനിച്ച പാസ്റ്റർ, ഇത്രയും വലിയ പേര്, അത് വേണ്ട ശശി എന്ന് വിളിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ശശി പാസ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ ശശി അത് മതി. എന്റെ ശശി, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവന്റെ ...       .ഞാൻ അതൊന്നു മാറ്റി പറയട്ടെ ശ്രീ ബാബുപോളിന്റ ചെരുപ്പിന്റെ വാര് പോയിട്ട് ജൂബയുടെ ബട്ടൻസ് ഇടാൻ യോഗ്യത ഉള്ള ഒരു പാസ്റ്ററും മലയാളിയിൽ ഇനി ജനിക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു. 
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Samuel Geevarghese
2020-07-13 16:58:20 News
Great family.
JACOB
2020-07-13 15:58:28 News
In a previous occasion, Mueller looked incoherent in his congressional testimony. Mueller's plan was to keep the investigation going through the 2020 election to hurt Trump. AG Barr told him to conclude the investigation. Mueller was able to keep it going through the 2018 congressional elections. Mueller is a snake who teamed with a jew to destabilize America.
Tony
2020-07-13 14:16:37 News
In aVaazhikkal' service, there is a step of lifting in the chair by priests and saying Oxios. It never happened. It was just a prayer and declaration of appointing an associate. It is similar to appointing some as trustee. It is an appointment . That is what Metropolitan thirumeni clarified in 30 min speech that day. Suffrogan is not a post that is guaranteed to become Metropolitan. It is Metropolitan's discretion to elivatate any of senior Episcopa to next Metropolitan. That is also clarified in ythe same speech. Please do not mislead.
Valsala P
2020-07-13 13:17:57 News
Federal Judge Orders Review Of Trump’s Commutation Of Roger Stone’s Sentence. In a surprise move, a federal judge on Monday ordered the Trump administration to turn over President Donald Trump’s order commuting the sentence of longtime friend Roger Stone for a review. U.S. District Judge Amy Berman Jackson has questions about whether trump commuted Stone’s parole along with his prison sentence, according to several reports. “Judge Amy Berman Jackson wants to see Roger Stone’s commutation paperwork, after questions have arisen about whether trump’s clemency covers only Stone’s prison time or also his probation,” CNN’s Shimon Prokupecz explained. “US Probation Office has raised questions about the commutation.”
Shaji Varghese
2020-07-13 13:13:21 News
Fox News contributor just accused Trump and the entire Republican party of treason. Fox News political analyst Juan Williams blasted rump and the entire Republican party for their stunning silence after it was reported that Russia paid bounties for the murder of US troops in Afghanistan.
Anila Rajendran
2020-07-13 13:03:29 News
ഗൂഗിളിന്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പും ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അസ്സറ്റും ഏകദേശം ഒരേ വാല്യൂ ആണ് 1 ട്രില്യൺ US ഡോളർ. ഗൂഗിളിന്റെ വാല്യൂ എന്നത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള മൂല്യം ആണത്, ഗൂഗിൾ മുഴുവൻ തൂത്തുവാരി വിറ്റാൽ ഇത്രേം പണം കിട്ടണം എന്നില്ല. എന്നാൽ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കൈയ്യിൽ ഉള്ളത് വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന തുകയാണ്.. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഗൂഗിളിനേക്കാൾ വലുതാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം.. ഇനീം 2019 ലെ കണക്കു അനുസരിച്ചു ഗൂഗിൾ ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നു, നേരിട്ടല്ലാതെ അതിലും ഇരട്ടി ആളുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബിസിനസ് നൽകുന്നു, അതായത് ഗൂഗിൾ സമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നു, സമൂഹത്തിൽ അതുമൂലം പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നു.. പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആകെ ജീവനക്കാരും കൊട്ടാരം കുടുംബ അംഗങ്ങളും കൂടി ഒരു ഇരുനൂറു പേര് തികച്ചും കാണും ..ഇവരാരും വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നീട്ടും സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില വർഷാ വര്ഷം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമ്പത്ത് വർധിക്കുന്നു.. സമൂഹത്തിനു തീരെ ഗുണം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ദേവസ്വം വക കിട്ടുന്ന ശമ്പളം നമ്മുടെ സമ്പത് വ്യവസ്ഥയിൽ ചിലവാക്കുന്ന ജീവനക്കാർ , ബാക്കി ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വായ്പ നൽകുന്നു, അങ്ങനെ ഉള്ള ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇതൊന്നും കൈയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സമ്പത്തിന്റെ നൂറിൽ ഒരംശം പോലും വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല.. അംബാനിയേക്കാൾ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ആകാനും നിരവധി ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനും കേരളം തന്നെ ദുബായ് പോലെ ആക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സ്വത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഈ പണം എല്ലാം സർക്കാരിന് കൊടുക്കണം എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എതിർക്കും, അത് കൊണ്ടും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല, പകരം ക്ഷേത്രം തന്നെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനം പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം. തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കണം. ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം, വർഷ വര്ഷം സ്വർണ്ണത്തിനു കിട്ടുന്ന അപ്പ്രീസിയേഷൻ കൊണ്ടല്ല സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കേണ്ടത്, മൂല്യം വർധിപ്പിക്കുന്ന സേവനങ്ങളും ഉത്പന്നങ്ങളും നൽകികൊണ്ട് ആവണം.. നടക്കില്ല എന്നറിയാം എങ്കിലും വെറുതെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പള്ളികളിലെ ഒക്കെ സ്വത്തുക്കൾ മാത്രം മതി ഇന്ത്യക്കു ചൈനയേക്കാൾ മുന്നേറാൻ ..പക്ഷെ ആർകും ഉപകാരം ഇല്ലാതെ ചത്ത മുതൽ ആയി ഇരുന്നു പോകാൻ ആണ് ഈ സ്വത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ വിധി ..
Noble
2020-07-13 12:14:48 News
Please find the news
Chandrasekaran Nair,
2020-07-13 11:30:11 News
Republican Sen. Lindsey Graham of South Carolina set the internet abuzz on Sunday after saying the Democrats’ request to allow former special counsel Robert Mueller to testify before his committee about his investigation into Donald Trump will be “granted.” Graham’s stunning remarks came in response to Mueller’s op-ed published Saturday in The Washington Post expressing displeasure with Donald Trump commuting Roger Stone’s sentence. “Apparently Mr. Mueller is willing – and also capable – of defending the Mueller investigation through an oped in the Washington Post,” Graham tweeted. “Democrats on the Senate Judiciary Committee have previously requested Mr. Mueller appears before the Senate Judiciary Committee to testify about his investigation. That request will be granted,” he added. Graham’s tweet was met with an avalanche of responses, with some commentators saying Graham’s s decision would make Trump exceedingly unhappy by giving Mueller a forum to talk about his investigation. Others felt Graham — who is struggling in the polls — was trying to put distance between himself and the unpopular president. One person wrote: “It looks like the rats are leaving the sinking ship.” Another user noted that “There’s blood in the water. They’re starting to look to their own survival.”
Boby Varghese
2020-07-13 11:26:54 News
The situation in the USA also is changing. There is a good chance for law and order could be defeated and anarchy may succeed. Senior leaders like Obama or Biden do not have any problem to support defund and abolish the police. Not a single Democrat leader is capable to criticize vandalism, rioting, looting and arson. They prefer Mobocracy to Democracy. Law and order is the back bone of Democracy. Police power is the back bone of law and order.
Thomas Koovalloor
2020-07-13 10:29:38 News
A thoughtful article for all MALAYALEES at this time of COVID19 Lockdown and political turmoil.Congratulations to Writer Varghese Abraham Denvor for reposting this article time of political uncertainty to rethink about our future.
Adv.SriJith perumana
2020-07-13 10:29:26 News
മതവും, ദൈവവും ഉൾപെട്ട വാർത്തയായതിനാൽ പലരും മൗനബുജികളാകും എന്നറിയാം. എങ്കിലും പറഞ്ഞുതന്നെ ആകണം 🚩 22 ബില്യൺ അഥവാ 16,61,77,00,00,000.00 രൂപ മൂല്യമുള്ള 1179340.16 കിലോ ഗ്രാം അഥവാ 1300 ടണ്ണിൽ കൂടുതൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ക്ഷേത്രം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്ന് വാർത്ത ആത്മരതിച്ചാണ് കൊറോണക്കാലം നമ്മൾ കൊണ്ടാടിയത്.. ഒടുവിലിപ്പോൾ അതേ കൊറോണക്കാലത്ത് തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം വലിയ പരിധിവരെ രാജാവിന്റെ പിന്മുറക്കാർക്ക് നൽകി പരമോന്നത കോടതി വിളംബരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.. എത്ര ചിന്തനീയമാണ് ഈ വാർത്തകൾ. ❓️ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളിലേതിനേക്കാൾ വലിയ, ഒരു കനത്ത നിധിശേഖരമാണ്, പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിഗൂഡ നിലവറകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള അത്യപൂര്‍വ്വ സ്വര്‍ണ്ണനാണയക്കൂമ്പാരങ്ങള്‍, കിരീടങ്ങള്‍, വൈരം പതിച്ച സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍, തങ്കത്തകിടുകള്‍, പഞ്ചലോഹ ഉപകരണങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല വജ്രങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന ശേഖരങ്ങളും അവിടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ കാരറ്റ് മൂല്യം മാത്രം കണക്കിലെടുത്താല്‍, ഈ പറഞ്ഞ ഇരുത്തിരണ്ടിൽ കൂടുതൽ ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വിലവരുമെന്നാണ് കണക്ക്. എന്നാല്‍ പൌരാണിക മൂല്യത്തിനു വിധേയമായി, ഇവ ലേലത്തിനോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലും വലിയ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും. തിരുവിതാംകൂർ രാജ വംശത്തിനോ കൊട്ടാരത്തിലോ പണം കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭൂമി കുഴിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗങ്ങളും വശമില്ലായിരുന്നു. ഈ നിധിയുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ ചികയുമ്പോൾ മനസിലാകുന്നത് ഇങ്ങനെ.., പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളിൽനിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചോവന്റെയും ഹരിജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽനിന്നും മുലക്കരം പുരക്കരം ഭൂമിക്കരം തുടങ്ങിയ വകയിൽ ശൂദ്രപ്പട്ടാളം പിരിച്ചെടുത്തു കൊട്ടാരത്തിൽ വച്ചിരുന്ന ധനം ആണത് അതായത് സാധാരണക്കാരനനായ അരപ്പട്ടിണിക്കാരനും മുഴുപ്പട്ടിണിക്കാരനും നികുതി അടച്ച പണം.. വെള്ളക്കാർ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ അത് അവർ മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കാനായി അമ്പലത്തിൽ രഹസ്യ നിലവറ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഒളിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൻറെ പൂർണ്ണവിവരം രാജ വംശത്തിനു അറിയാതെ പോകുന്നു.. ക്ഷേത്രത്തിലെ കൽപ്രതിമയായ പ്രതിഷ്ഠ സ്വർണം കഴിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അരച്ച് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. സ്വർണ്ണം കക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജരാജ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ കഥകൾ... കളവുകൾ കണ്ടെത്തിയ ശുദ്രന്മാരുടെ ശവം കുളത്തിൽ പൊങ്ങുന്നതുമെല്ലാം പഴങ്കഥകൾ... ബി നിലവറ തുറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നിലെ ദുരുദ്ദേശങ്ങൾ അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്... ആചാര മര്യാദകളും പഴമകളും പാലിക്കണം എന്ന പതിവ് ഉഡായിപ്പുകളുമായി കലവറ തുറക്കുന്നതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ച തമ്പുരാക്കാൻമാരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും ദൈവകാര്യമെന്ന പേരിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ പോയി. നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരൻ നികുതിയിലൂടെയും മറ്റും നൽകുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇനിയും തുറക്കാത്ത നിധി ശേഖരത്തിന് സർക്കാർ കാവൽ നിൽക്കുന്നത്.... കൊറോണയും മഹാമാരിയും വന്ന് മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പുപോലും ത്രിശങ്കുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പട്ടിണികൊണ്ട് മരിച്ചു വീഴുമ്പോഴും കണക്കില്ലാത്ത സമ്പത്തും അറയിൽ വെച്ച് ദൈവം സർക്കാർ കാവലിൽ കഴിയുന്നത് എത്രകണ്ട് വിരോധാഭാസമാണ്. വിശ്വാസികളുടെയോ ഹിന്ദുക്കളുടെയോ കാര്യം അവിടെ നിക്കട്ടെ ഈ l പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷേത്രം പരിപാലിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഈ സമ്പത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് എത്ര ലജ്ജാകരമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്മമായ ക്ഷേത്രം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്ന വാർത്ത അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിനു മുൻപിൽ തുണി പൊക്കി കാണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ.. .. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്‌, ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിന്റെ ഉപദേശം വേണ്ട. ഒരുത്തനും ഹിന്ദുവിന്റെ സ്വത്ത് കൊടുക്കില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങളും, ആക്ഷേപങ്ങളുമായി വരുന്ന വെട്ടുകിളികൾക്ക് നല്ല നമസ്കാരം. വിധി പകർപ്പ് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല എങ്കിലും വിധിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിവ് ഭാഗത്ത് നിന്നും മനസിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധിയോട് കടുത്ത വിയോജിപ്പ്. തെറ്റായ നിയമ വ്യാഖ്യാനമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേസിൽ റിവ്യൂ ഹർജ്ജി നൽകണം. ആചാരപരമായി രാജകുടുംബങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പൊതു ക്ഷേത്രത്തെ ആരുടെയെങ്കിലും സ്വകാര്യസ്വത്തായി എഴുതി നൽകുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിനും, ഭരണഘടനയ്ക്കും നന്നല്ല. ©️അഡ്വ ശ്രീജിത്ത്‌ പെരുമന
true man
2020-07-13 01:29:10 News
He deserves it. He is a person with discipline. We had ample chances to meet him at his residence. His Vegetable and Flower Garden is one of the best, better to say best of the bests.
Sajimon Antony
2020-07-13 00:14:23 News
Good job.All the best .
CID Moosa
2020-07-12 22:42:20 News
Trump wanted to sell Puerto Rico following Hurricane Maria' Washington, July 13 US President Donald Trump considered selling Puerto Rico in the aftermath of the destructive Hurricane Maria in 2017, former acting Homeland Security Secretary Elaine Duke has told the New York Times. In an interview with the newspaper on Friday, Duke said that "the president's initial ideas were more of as a businessman", Xinhua news agency reported. Let us kick him out before he sells America
P P Cherian,Dallas
2020-07-12 22:35:28 News
Please read the Marthoma Metropolitan circular no 372.It says installation of sufragan Metropolitan not appointment.