പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2016-12-04 20:47:23 News
ദയയൊരു ലവലേശംപോലുമില്ലാത്ത ദേശം 
പരമിഹപ്രദേശം പാർക്കിലത്യന്തമോശം 
പറകിൽ നഹി കലാശം പാരിലിന്നേകദേശം 
സുമുഖി! നരകദേശംതന്നെയാണദേശം ( വെണ്മണി അച്ഛൻനമ്പൂതിരി )

ദയ അല്പംപോലും ഇല്ലാത്ത നാടാണ് പരദേശം. വസിക്കുവാൻ അത്യന്തം മോശവുമാണ് . പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇല്ല സുന്ദരി . ലോകത്തിലെ നരകം തന്നെയാണ് ആ പ്രദേശം 
വിദ്യാധരൻ
2016-12-04 20:39:54 News
വിലയെഴുമനുരാഗമത്തലാൽ 
ത്തുലയുവതല്ല, മറിച്ചുമേൽക്കുമേൽ 
വിലസിടു, മടിയേറേ വെള്ളിപോ -
ലുലയിലൂതിയപൊന്നുപോലെയും (കുമാരനാശാൻ -ലീല )

വിലയേറിയ അനുരാഗം സന്താപംകൊണ്ട് നശിക്കുകയില്ല.  അടിയേറ്റ വെള്ളിപോലെയും ഉലയിൽ വച്ചൂതിയ പൊന്നുപോലെയും മേൽക്കുമേൽ കൂടുതൽ ശോഭിക്കും 
വിദ്യാധരൻ
2016-12-04 20:34:03 News
വിദ്യത്ത്വം ച നൃപത്വം ച 
നൈവതുല്യം കദാചന 
സ്വദേശേ പൂജ്യതേ രാജാ 
വിദ്വാൻ സർവത്ര പൂജ്യതേ  (ഹിതോപദേശം)

അറിവും രാജ്യത്വവും ഒരിക്കലും തുല്യമല്ല സ്വന്തം നാട്ടിൽ രാജാവ് പൂജിക്കപ്പെടുന്നു വിജ്ഞാനി എല്ലായിടത്തും പൂജിക്കപ്പെടുന്നു 
വിദ്യാധരൻ
2016-12-04 20:28:16 News
അപാര കാവ്യസംസാരേ 
കവിരേവ പ്രജാപതിഃ 
യഥാ സൈമ രോചതേ വിശ്വം 
തഥേദം പരിവർത്തതേ  (ആനന്ദവർദ്ധനൻ )

അനന്തമായ ഈ കാവ്യലോകത്തിൽ ഒരേയൊരു സൃഷ്ടാവേയുള്ളു അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ഈ ലോകം ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു  
ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം
2016-12-04 18:23:19 News
നാലഞ്ചക്ഷരമൊക്കെ വൃത്തസഹിതം കോറാന്‍ കഴിഞ്ഞാലുടന്‍
ചേലഞ്ചും കവിസാര്‍വഭൌമപദവിക്കര്‍ഹം സ്വയം നിശ്ചയം
കാലക്കേടിനൊരുത്തനൊത്തപടിയായ് ചോദ്യം നടത്തീടിലോ
വേലിപ്പത്തലുകൊണ്ടുതന്നെയവനേ താഡിച്ചിടാം നിഷ്ഠുരം. 
Sudhir Panikkaveetil
2016-12-04 15:24:24 News
പ്രിയ മോൻസി

ലേഖനം കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലം മുതൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന കൊള്ളരുതായ്മകളാണ്. പുരുഷന്റെ
ദര്ശന സുഖം അതിനു പ്രാധാന്യം . രതി, ഭക്തി അതായിരുന്നു വിനോദം, അന്ന്.
ഇത് വായിക്കുക.

നാരായണൻ തന്റെ പാദാരവിന്ദം
നാരീജനത്തിന്റെ  മുഖാരവിന്ദം
മനുഷ്യനായാലിവ രണ്ടിലൊന്ന്
നിനച്ചു വേണം സമയം കഴിക്കാൻ

അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്ക, അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ
വരുന്ന നാരീ ജനത്തിനേ നോക്കിയിരിക്ക തന്നെ. അതിനു സുഖം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം
അതിനനുസരിച്ചാകണമല്ലോ?
സ്നേഹപുരസ്സരം, സുധീർ പണിക്കവീട്ടിൽ
വായനക്കാരി
2016-12-04 14:02:26 News
തോലന്‍ 

അന്നൊത്തപോക്കീ, കുയിലൊത്തപാട്ടീ
തേനൊത്തവാക്കീ, തിലപുഷ്പമൂക്കീ
ദരിദ്രയില്ലത്തെയവാഗുപോലെ
നീണ്ടിട്ടിരിക്കും നയനദ്വയത്തീ 

Vayanakkaran
2016-12-04 13:24:05 News
As usual, Kunthra style. Nothing new. No new points. Just some usual statements. Merry xmas Kunthra.
Vayanakkaran
2016-12-04 13:21:43 News
Moncy- Good one. Made many points.
vayanakkaran
2016-12-04 13:20:10 News
Indian Catholics USA Xams celebration- Good. Better than each separte Zero Catholic, Kanya catholic, Malankara catholic, Latin Catholic group celebrations. We must put an end to this separte celebration and different rites. All this separation is for the priests and Bishops. Indian Catholics associates with US Catholics and ultimately with Pope is Good enough. Please get rid of all this rite groupism. Let us celebrate Xams in a unity form
വായനക്കാരി
2016-12-04 13:05:56 News
ചന്ദ്രോത്സവം 
 
ഉത്സാഹമൂലം നയസാരപുഷ്പം
കാര്യദ്രുമം കാമഫലാവനമ്രം
വിവേകശക്ത്യാ നനയാത്തനാളില്‍
വരണ്ടുപോം വേരോടുകൂടെ നൂനം
വായനക്കാരി
2016-12-04 13:02:33 News
ഭാഷാകര്‍ണ്ണാമൃതം പൂന്താനം 

അമ്പാടിക്കൊരു ഭൂഷണം, രിപുസമൂഹത്തിന്നഹോ ഭീഷണം,
പൈമ്പാല്‍ വെണ്ണതയിര്‍ക്കു മോഷണമതിക്രൂരാത്മനാം പേഷണം,
വന്‍പാപത്തിനു ശോഷണം, വനിതമാര്‍ക്കാനന്ദസ്‌പോഷണം,
നിന്‍പാദം മതി ഭൂഷണം ഹരതുമേ മഞ്ജീരസംഘോഷണം.
വായനക്കാരി
2016-12-04 13:00:16 News
വൈശികതന്ത്രം

താരുണ്യമാവതു സുതേ! തരുണീ ജനാനാം
മാരാസ്ത്രമേ, മഴനിലാവതു നിത്യമല്ല;
അന്നാര്‍ജ്ജിതേന മുതല്‍ കൊണ്ടു കടക്കവേണ്ടും
വാര്‍ദ്ധക്യമെന്മതൊരു വന്‍കടലുണ്ടുമുമ്പില്‍
ബാലത്വമാര്‍ന്നു രസിവാര്‍മുലപൊങ്ങുമന്നാള്‍
മാലത്തഴക്കുഴലിമാര്‍ മുതല്‍ നേടവേണ്ടും
 
Victor
2016-12-04 08:59:16 News
Is that Tom concerned about ""ecologically feasible system"" or developments in Sabarimala???
Don't forget this kind of crowd happening in other religious places too in Kerala and Madras too.
Jose Jacob
2016-12-04 08:34:05 News

Thomas,

Can you get your contact info ?  Or you could call me at 9472-291-0499
പ്രതികരണങ്ങള്‍
News Alert
2020-01-17 22:01:49 News
House Democrats on Friday released new documents from indicted Rudy Giuliani associate Lev Parnas ahead of the Senate trial that includes new information about the apparent surveillance of former US Ambassador Marie Yovanovitch and additional contacts between Parnas and an aide to Rep. Devin Nunes of California. The new documents add to the growing trove of allegations and evidence that have come from Ukrainian-American businessman Lev Parnas this week. Democrats have released three sets of Parnas documents this week after his attorney provided materials to the committee last weekend, and Parnas did television interviews with CNN and MSNBC in which he implicated Trump and said the efforts were "all about 2020."
Tired
2020-01-17 20:55:43 News
Yes, he does look sleepy but he is100% fit to be the president of the USA.
Trying to find the answer
2020-01-17 20:47:08 News
എബ്രഹാം ലിങ്കണും മാർട്ടിൻ ലൂഥർകിങ്ങും പിറന്ന ഈ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ പ്രസിഡണ്ടായി ? Can anyone explain?
From NY
2020-01-17 18:42:39 News
Chris Collins, a former New York Congressman and Donald Trump ally, was sentenced to 26 months in prison after admitting to an insider trading scheme. The Republican — the first sitting federal politician to publicly endorse the president — pleaded guilty to conspiracy and making false statements, a day after resigning from Congress last year. He was arrested in August for sharing information about a biotech firm that he received in an email while at a White House picnic in 2017.
Firing back
2020-01-17 18:29:08 News
Biden is not the person on trial. The person on trial is your dearest crook. Biden has nothing to do with the case. Your argument is like that when you tried to break into the neighbour's house and got caught and you are arguing in the court that, the neighbour should also be on trial. You are right, America did not get a chance to sleep after this thief took over. Every day a story of his break-in is coming out. Yes; we need to sleep even with sleepy Joe in the helm. You better go and join in a place where they teach you critical thinking if you have nay left over brain jack ass.
Boycott
2020-01-17 10:24:17 News
Boycott this guy. He is Modies man
Kridarthan
2020-01-17 10:19:53 News
Biden will do make sleepy USA, He travelled 8 times to Ukraine during Obama time to benefit his son a job at Ukranian company blowing 80K per month. Make USA liberal like Europe, bring more illegal immigrants like California fill with human waste all over USA.
Kridarthan
2020-01-17 10:09:07 News
BIG FLOP IN INDIA EVEN FANS ARE DISAPPOINTED
Vote for Joe
2020-01-17 08:51:23 News
it is time to be crucified. Every Trump supporters must abandon him line up behind Joe Biden who must lead this nation and smoke the scum out of Oval office
Boby Varghese
2020-01-17 08:46:47 News
Biden, spend some money and bring some people for your meetings. How can you going to win if only 25 people attend ? Bernie Sanders, AOC and other left wing liberals declared that they will stay home if Biden or Bloomberg become the candidate. They want none other than Sanders. They want to advance their policy and do not mind to lose this year's election.
10000 lies
2020-01-17 08:45:53 News
Washington Post fact-checker Glenn Kessler on Monday said that President Trump has now eclipsed the 10,000 lie mark during his tenure in the White House. "He's now hit 10,000,” Kessler said Monday in an appearance on CNN. “That's an average of about 23 false or misleading claims a day in the last seven months." Kessler has been tracking Trump’s falsehoods since his inauguration and applies "Pinocchios" on a sliding scale from one to four depending on the severity of the lie. Kessler noted that Trump's rate of saying false or misleading statements have picked up recently, alleging the president had made 171 such statements in the previous three days.
പോംപെയോ മലയാളി ആണോ ?
2020-01-17 07:43:31 News
പോംപെയോ മലയാളി ആണോ ? അല്ല; മലയാളിക്ക് പൊതുവെ ഈ രാജ്യത്തോട് കൂറില്ല . അതും ട്രംപിന്റെ വാലിൽതൂങ്ങികളായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ മലയാളിക്ക് . ഈ രാജ്യത്ത് വന്ന് താമസിക്കും റഷ്യക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ ആണെങ്കിലും പത്ത് കാശുണ്ടാക്കും , എന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ പോയി ആള് കളിക്കും,ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ്സ്, പിണറായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്, ആമ, ആന, ലോക മലയാള സംഘടന എന്ന് വേണ്ട എന്തെല്ലാം കൊപ്രാഞ്ഞങ്ങളാണ് . ഭാര്യ തല്ലികൾ, ചിന്ന വീട്ട്കാര്, മൂന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചവർ ഇവനെല്ലാം ട്രമ്പന്റെ ആൾകാർ . ഒരുത്തനും ഈ രാജ്യത്തോട് കൂറില്ല . എല്ലാം പൂട്ടിന്റെ ആൾക്കാർ .
ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടെങ്കില്‍
2020-01-17 06:51:09 News
ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഓരോ ഇടവകയും അവരില്‍ നിന്നും പുറത്തു പോയി മുസ്ല്മുകളെ വിവാഹം കഴിച്ച കണക്കു എടുക്കട്ടെ. - നാരദന്‍
PROPHESY on US Politics
2020-01-17 06:07:40 News
Prophesy on American Politics. Study & analyze American history & politics, the end result is I can predict; for few decades National elections will be in favour of Democrats. The Presidents will be Democrats leaning more left, 2026 might elect a woman President like Kamala Harris. The Senate, the House will have a left-leaning brutal majority of Democrats. The present Democratic party will go through continuous reformations. Universal Health Care, Minimum wage increase, uniformed tax code {rich paying more} will happen within 2026. Republican party will be a small minority even in the present red states, churches will pay income taxes. Creationism will be gone from textbooks & education system will be uniformed & Scientific. Conservative judges will be removed. The Constitution will get its highest honour & power. Children in the cages will be citizens & Lawmakers. Embrace the Truth & Prepare yourself to acknowledge them with open mind.- andrew
josecheripuram
2020-01-16 23:27:17 News
We are talking about Sunday,Not about friday ,