പ്രതികരണങ്ങള്‍
Atheist
2016-10-24 12:00:22 News
Matthulla is digging deeper to have some religious conflict.  His comment that there is some other motives for the people those who walk naked is to provoke the RSS.  Instead of  forgiving he is provoking  I don't remember having Jesus  taught that somewhere
ദിഗംബരൻ
2016-10-24 11:28:22 News
ഒന്ന് തുണി പറിച്ചിട്ട്  നടക്കാം എന്ന് വച്ചാൽ എഴുത്തുകാര് സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് വച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും?

Defeat Trump
2016-10-24 11:25:22 News
ട്രംപ് ദിഗംബരനായി നിന്നതിന്റെ ഫലമാണ് പതിനൊന്നു സ്ത്രീകൾ പുറത്തു വന്നത് നഗ്നസത്യമെ
Politics
2016-10-24 11:12:24 News
AL.com's editorial board, which had picked every Republican since Ronald Reagan for endorsement, backed Clinton as a last resort to Trump. They believe he's unfit for the Oval Office.
"He is a narcissistic, childish bully who has mocked women, Americans with disabilities, veterans, Gold Star families, judges, immigrants, the working poor, people of faith, Muslim Americans, Jewish Americans, refugees, people with weight issues and any other group that challenges his inflated view of himself," the AL.com editorial board wrote this month.
നഗ്നസത്യം
2016-10-24 10:51:09 News
നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നും ഇനി ശിവലിംകത്തിന്റെ മോളിൽ തുണിയിട്ടുവേണം പൂജനടത്താൻ എന്ന്. ദിഗംബര സന്യാസിമാര് തുണിയില്ലാതെ നടക്കുന്നത്കൊണ്ടും സ്ത്രീകൾ അടുത്തു പെരുമാറുന്നത്കൊണ്ടും ഒരു സ്ത്രീകളും പ്രസവിച്ചതായി കേട്ടിട്ടില്ല. അമേരിക്കയിൽ പാന്റ്സും കോട്ടും ഇട്ട ട്രംപിന്റെ അരികിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഉടനെ അയാള് പാവാടക്കകത്ത് കയ്യിദും. കേരളത്തിൽ ഒരു ബസിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മുണ്ടും പാന്റ്സും ഇട്ട് മനുഷ്യർ സ്ത്രീകളുടെ മൂട്ടിൽ പിടിക്കും. പ്ലെയിനിൽ പോയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചന്തിക്ക് ഒരു കേരള മന്ത്രി വിരലിട്ട് കുത്തി. സൂര്യനെല്ലിക്കാരീ ഒരുത്തിയെ ഒരു മന്ത്രി നെഹ്‌റു കുപ്പായം ഇട്ടു വന്ന പങ്കപാട് വരുത്തിയിട്ട് പോയി. വേറൊരുത്തൻ ഐസ് ക്രീം പാർലറിൽ പല വേലകൾ കാണിപ്പിച്ചു. ഇവരെല്ലാം പാന്റ്സും കോട്ടും മുണ്ടും കോണകവു ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത്പ്രയോചനം? പക്ഷെ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവും ചെയാതെ നടന്നു പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദിഗംബര സന്യാസിമാർക്കാണ് കുഴപ്പം. അവരാണ് നിങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നത്? കഷ്ടം.  സ്ത്രീകൾ ദിഗംമ്പരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുകാരണം അവരുടെ നിഷ്ക്കാമപെരുമാറ്റം കൊണ്ടാണ്. അത് തെളിയാക്കാനാണ് അവർ നഗ്നരായി നടക്കുന്നത്. ട്രംപിന് നഗ്‌നയായി സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ സ്മസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല എന്നാൽ ഈ ദിഗംബരമാരെ അതെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു പ്രസംഗിപ്പിച്ചു  നോക്കിക്കേ? അപ്പോൾ കാണാം വ്യത്യാസം. നിങ്ങളുടെ അമേരിക്കൻ സുഹൃത്തിനെ വെല്ലുവിളിക്ക് ചേട്ടാ?

Donald
2016-10-24 10:32:40 News
I like Indian Mohoniyaattam too. Especially SHobana's.  But I want to make Hillary to do Mohiniyaattam fo find out her stamina.  I pretty sure in two steps she will be gasping for air.   We want to have a drug test for her  before she starts the Mohiniyaatttan.  I am assigning Moothaappan for that. A good guy ready to take order and execute it. I like him.  Don't listen to Anthappan.  He is  a BS.  The whole system is rigged by the Hillary enablers
Ninan Mathullah
2016-10-24 10:26:20 News
'Ammaye thalliyalum randu paksham'. People walking naked here, is it because they have nothing to wear? No. they have other motives. In this 20th century when other countries are marching forward we are clinging on to our age old traditions. What is the image that create in the mind of foreigners about India- a developed country or a Third world country. As an Indian anybody has the right to criticize such practice. But some then take it as a religious issue while truly it is a cultural issue.
Moothappan
2016-10-24 09:48:04 News

Shuba is good. But, Shobana : " age cannot wither, nor custom stale, her infinite variety " That sharp look she gave me , those bright eyes thrilled me in the front row seat. Diviaunni a sweet dream.

Anthappan
2016-10-24 08:43:20 News

What is there to be so proud of India?   Corrupted Politicians stripped the cloth of India and she is now naked.  Now everybody can sit somewhere and chant the Manthras relgion created for the poor and oppressed.  Please leave them alone if you see them walking naked.  If you have problem in saying that “ all Indians are my brothers and sisters …..”  please shut your mouth and do something for it.

“When an Indian state government recently advertised for 368 tea servers and night guards, 2.3 million people applied. Officials were overwhelmed by the number of applicants, which was roughly equivalent to one percent of the population of Uttar Pradesh, a state in north Indi.If every candidate were granted an interview, the hiring process could take four years to complete, the officials told local media.

Alok Chaurasia, an applicant who has a degree in electronics and communication

engineering, said that any work was better than unemployment.

"There are no jobs anywhere," he told broadcaster NDTV. "The moment I saw the ad... I applied."


mary
2016-10-24 08:38:51 News
Wish and pray that your dreams and aspirations come true!
So proud of your accomplishments
politics
2016-10-24 08:24:18 News

A letter to the daughter

"I am so sorry that the world I've brought you into is one in which not only is Donald Trump possible, but possibly the next President of the United States. I had hoped that by this point in history, we would be better than this. Apparently, we're not.

You know some of what Donald Trump has said and done in this campaign. You hear it on the news, kids talk about it at school. "I hate Donald Trump," you said the other day during breakfast. Please don't. Don't hate one sad man with a lot of power and little self-restraint. And don't hate the people who are enthusiastically supporting him. Donald Trump is running a campaign of hate, and hate cannot be solved by hate but by empathy and understanding.

It is important for you to understand what Donald Trump represents. He is a mirror reflecting a dark and dangerous part of our history that, whether we like it or not, is in all of us. So I want you to understand the part we've all played, whether we meant to or not, in giving rise to Donald Trump."
Keraleeyan
2016-10-24 07:06:40 News
ശശികലയുള്ള നാട്ടില്‍ തന്നെയാണ് ദീപ ടീച്ചറും. മനുഷ്യത്വമൊന്നും പാടെ നശിച്ചിട്ടില്ല 
വിദ്യാധരൻ
2016-10-24 07:04:55 News

'നഗ്നനായി ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഉടുതുണി തന്നില്ല
എനിക്ക് ദാഹിക്കാത്തപ്പോൾ വെള്ളം തന്നില്ല
എനിക്ക് വിശന്നപ്പോൾ അപ്പം തന്നില്ല' എന്ന്   യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോല്ലോ? ഗാന്ധിജി അര്‍ദ്ധ നഗ്നനായി ജീവിച്ചു.  ഇതെല്ലം മനുഷ്യരെ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കാനും അശരണരുടെയും നിരാശ്രയരുടെയും അവസ്ഥകളെ മനസിലാക്കിക്കാനും  വേണ്ടിയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പാഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഈ അവസ്ഥ ലജ്‌ജാകരം  തന്നെ. ലോകത്തിലെ ഒരു നല്ല ശതമാനം മനുഷ്യരെയും നഗ്നരാക്കിയതിൽ സമൂഹത്തിന്  വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അമേരിക്കൻ സുഹൃത്തിനു തക്കതായ മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഉപരിപ്ലവചിന്തകൾ അടങ്ങുന്ന ഇത്തരം ഒരു ലേഖനം എഴുതേണ്ടി വന്നത്.  വിദ്യാഭ്യാസം, സ്വയംപരിയാപ്തത ഇവയൊന്നും ചെന്നെത്താത്ത അനേകായിരം ഗ്രാമങ്ങൾ ഭാരതത്തിലുണ്ട്. അവരെ മുതലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന രാഷ്രീയക്കാരും, മതനേതാക്കളും അവരുടെ ശിങ്കിടികളും ചില്ലുമേടകളിൽ ഇരുന്നു ഇത്തരക്കാരുടെ നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല.

അജ്ഞതക്കുള്ളിൽ കിടന്നു മർത്ത്യർ
തപ്പിതടഞ്ഞു മരിച്ചിടുമ്പോൾ
മണിമേടയ്‌ക്കുള്ളിൽ മദ്യംമോന്തി
ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യുവോരെ
നഗ്നരായുണ്ടോട്ടേറെ ഭാരതീയർ
അവരുടെ നഗ്‌നത മറയ്ക്കുവാനായി
എറിയുമോ ചില്ലികാശൊരെണ്ണം?
ഇല്ലില്ല! നിങ്ങൾക്കാതാവുകില്ല
അത്രക്ക് തിമിരമാ നിങ്ങടെ കണ്ണിലൊക്കെ.
വെറുതെ ഓരോന്ന് പുലമ്പിടാതെ
ചെയ്യുക എന്തേലും ഉടനെ നിങ്ങൾ
ക്ഷയിച്ച സംസാകാര കഥകൾ ചൊല്ലി
സുഖഭോഗജീവിതം നയിച്ചിടുമ്പോൾ
അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ദുര്ബലന്റെ
അകതാരിലുള്ളതാം വേദനകൾ
വെള്ളം കലക്കി മീനിപിടിക്കും
നിങ്ങളാണ് അജ്ഞതക്ക് കാരണക്കാർ
എത്രനാൾ മർത്ത്യൻ ഇരുട്ടിലാണോ
അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തൃപ്‌തരല്ലേ?
നിങ്ങടെ കൊള്ളയും കൊള്ളിവെപ്പും
ഭാരതജനതയെ നഗ്‌നരാക്കി
മതി മതി വേദാതാന്തം ഓതിയതു
നിറുത്തുക നിങ്ങടെ ജൽപ്പനങ്ങൾ

Hillary Fan
2016-10-24 06:09:58 News

ഓരോ അവന്മാരുടെ ഗതികേടെ! ട്രെമ്പിന്റെ പുറകെ പോയപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ഇത് ശരിയാകേല എന്ന്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കെ ട്രംപിന്റെ കൂടെ കുഴിയിൽ ചാടി മരിക്കണ്ട ഗതികേടാ.  ഇവനെപ്പോലുള്ളവന്മാര് ഒറ്റക്ക് പോകില്ല കൂടെ രണ്ടുപേരെങ്കിലും വേണം. കൂവള്ളൂർ ചേട്ടന് കാര്യം പിടികിട്ടി അദ്ദേഹം പടോം കട്ടേം മടക്കി സ്ഥലം വിട്ടു..  പക്ഷെ മൂത്താപ്പൻ. ചാവേർ പടയിലുള്ള ആളാണ് അയാൾ ചത്താലും ട്രംപ് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള വാശി.  അമാൻഡായെയും ജൂലിയാനെയും വെറുതെ വീട്. ട്രമ്പിനേം അനുയായികളേം സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തു അടുപ്പിക്കാൻ കൊള്ളില്ല.

Ninan Mathullah
2016-10-24 05:53:22 News
Looks like religious fanatics are hiding in the comment column. They take as personal any criticism of their religion, and free to criticize other religions to bring division.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
JACOB
2019-12-14 19:21:43 News
One candidate did quid pro quo, bribery, extortion and abuse of power. That is Joe Biden.
Saul Alinsky rule for radicals:
"Accuse your opponent of what you are doing, to create confusion and to inculcate voters against evidence of your own guilt" Saul Alinsky, Rules for Radicals
Joseph
2019-12-14 18:44:47 News
"ഇത്ര വ്യെക്തമായി പറയാൻ സവർക്കറുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പ് കാരനോ..? 12വയസ്സിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു..? അറിയാൻ താത്പര്യം ഉണ്ട്."

ഹലോ Ibin: ഞാൻ, ഗാന്ധിജിയുടെ സമകാലികനായ സവർക്കറുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരാനാകാൻ അങ്ങ് ചിന്തിക്കാൻ കാരണമെന്താണ്? ചരിത്രാന്വേഷിയായ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹവുമുണ്ട്. ചരിത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത്. പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരനായ 'ജ്യോതിർ മായ ശർമയുടെ' 'ഹിന്ദു നാഷണിലസം' എന്ന ബുക്കിൽ നിന്നും വെള്ളം ചേർക്കാതെ കോപ്പി ചെയ്തത് വായിക്കുക. 
   
"Right from childhood, he was an advocate of Hindutva, Renowned author Jyothirmaya Sharma demonstrated in his book “Hindutva: exploring the idea of Hindu Nationalism” that when Savarkar was 12-year-old, he leads a march with his schoolmates to vandalize a mosque in order to take revenge against the ‘atrocities’ committed against Hindus by Muslims." 
സംസാരിക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്ന
2019-12-14 15:05:54 News

** കന്യാസ്ത്രീമഠങ്ങളിലെ കട്ടിലുകൾക്കും, കിണറുകൾക്കും സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** മഠങ്ങളിലെ ചാപ്പലുകളുടെ ജനലുകൾക്കും, വാതിലുകൾക്കും
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** മഠങ്ങളിലെ വൃക്ഷലതാദികൾക്ക്
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** സെമിനാരികളിലെ ചുമരുകൾക്ക് സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** പള്ളിമേടകളിലെ കിടക്കകൾക്കും, ഫാനുകൾക്കും സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** ദേവാലയങ്ങളിലെ വി. രൂപങ്ങൾക്ക്
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

** അൾത്താരയിലെ ബലിപീഠങ്ങൾക്ക്
സംസാരശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,

എങ്കിൽ..... എങ്കിൽ..... എങ്കിൽ.....

**** ഇന്ന് എത്ര കർദ്ദിനാൾമാരും, ബിഷപ്പുമാരും, വൈദീകരും, കന്യാസ്ത്രീകളും സഭയിൽ ശേഷിക്കുമായിരുന്നു...?

***പുറത്തു വരുന്ന ലൈംഗിക അരാജകതത്വ വാർത്തകളും, പീഢന പരമ്പരങ്ങളും, ആത്മഹത്യകളും, കൊലപാതകങ്ങളും, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളും കേവലും 1% ത്തിൽത്താഴെ മാത്രമല്ലേ എന്ന വിശ്വാസികളുടെ സംശയം
ന്യായമല്ലേ?

കടപ്പാട്...Fb post [copied & posted by andrew]

Ibin
2019-12-14 14:48:17 News
ഇത്ര വ്യെക്തമായി പറയാൻ സവർക്കറുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പ് കാരനോ..? 12വയസ്സിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു..? അറിയാൻ താത്പര്യം ഉണ്ട്.
യേശുവേപോലെ ആകുവാന്‍
2019-12-14 14:29:51 News
 ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പോലെയുള്ള മഹല്‍ ജീവിതം പാരില്‍ എന്തുള്ളു .......
യേശുവേ പോലെ ആകുവാൻ, യേശുവിൻ വാക്ക് കേൾക്കുവാൻ ....
ക്രിസ്ത്യൻ പാസ്റ്ററുടെ പ്രായ പൂർത്തി ആയ മക്കൾ പ്രാകൃത രീതിയിൽ സഹോദരനെ കൊല്ലുന്നു. ഇത്ര്യയും കാലം ഇ പാസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കാം സുവിശേഷിച്ചത് ?
 രോഗ ശാന്തി  ശൂസ്രൂഷ നടത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗം മാറ്റുന്ന പാസ്റ്റർ  സ്വന്തം രോഗം മാറ്റാൻ ആശു പത്രിയിൽ 
ഇയാളുടെ വിശ്വസം ഇയാളെ സുഖം ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ ....
ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകാരെ ജയിലിൽ അടക്കേണ്ട കാലം എന്നേ അതിക്രമിച്ചു! 
നിങ്ങള്‍ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നുവോ
2019-12-14 13:58:38 News

നിങ്ങള്‍ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ എങ്കില്‍ കേരളത്തിലെ യേശുവിനെ ആരാധിക്കണം. കാരണം:-

അമേരിക്ക, യുറോപ്, ബ്രിട്ടന്‍, ആസ്ട്രേലിയ എന്നിങ്ങനെ പരിഷ്കിര്‍തമായും സാമ്പത്തികമായും ഉയര്‍ന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍; പുരോഹിതര്‍ നടത്തിയ റേപ്പ്, ബാല പീഡനം, ബാല രതി എന്നിവയുടെ നിമിത്തം   സഭക്ക് എതിരെ ഉള്ള കേസ്സുകളില്‍ സഭ പരാജയപെട്ടുകയും വന്‍ തുകകള്‍ നഷ്ട പരിഹാരം കൊടുക്കുകയും ചെയിതു. ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കയില്‍ നിലവിലുള്ള കേസ്സുകള്‍ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട നഷ്ട പരിഹാരം 4 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറില്‍ അധികം ആണ്. 1 ഡോളര്‍ =72 RS. $  4 000 000 000 x 72 =288 000 000 000 രൂപ.

ഇവിടുത്തെ എല്ലാം സഭകള്‍ യേശുവിനെ ആണ് കര്‍ത്താവും രഷകനും അയി ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കേരളത്തിലെ സഭകള്‍ക്ക് എതിരെ ഉള്ള  കഷി വഴക്ക്, ബാല രതി പീഡനം,റേപ്പ്, കന്യസ്ത്രി പീഡനം, കന്യാസ്ത്രി കൊലപാതകം, ഭൂമി തട്ടിപ്പ്, കൊലപാതകം; കേസ്സുകളില്‍ എല്ലാം തന്നെ പണം ഉള്ള സഭകള്‍ വിജയിക്കുന്നു. കേസ് തോറ്റാല്‍ ജഡ്ജിയെയോ, വക്കിലിനെയോ പണം കൊടുത്തു എതിര്‍ സ്വാധീനത്തില്‍ കൊണ്ട് വന്നു അതാണ് തോറ്റതു എന്നും, എന്നാല്‍ കേസ് ജയിച്ചാല്‍ യേശു അവരുടെ കൂടെ ആണ് എന്നും പറയും. ഇന്നുവരെയുള്ള കേസ്സുകളുടെ കണക്ക് വച്ച് നോക്കിയാല്‍ കേരളത്തിലെ സഭക്കാരുടെ യേശു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ യെസുവിനെക്കള്‍ ശക്തന്‍ ആണ്. അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ എങ്കില്‍ കേരള യേശുവിനെ ആരാധിക്കണം.

ഹല്ലെലുയ്യ!!!!!  സ്തോത്രം സ്തോത്ര0 !!!!!!!!! 

-andrew

Dr premkumar
2019-12-14 13:26:49 News
Excellent writing, really appreciating, congrats
തെറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കില്‍
2019-12-14 13:09:07 News
 തെറ്റ് ചെയിതില്ല എങ്കില്‍ - എന്തിനു സാക്ഷികളെ തടയുന്നു?
എന്ത് കൊണ്ട് ഹൌസ്  ഫ്ലോറില്‍ വന്നു സൊന്തം നിരപരാധിത്വം  തെളിയിക്കാന്‍ മടിക്കുന്നു. 
എന്തിനു ആണ് ഹൂളിയനി ഉക്രെയിനില്‍ കറങ്ങുന്നത് 
എന്ത് കൊണ്ട്  ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ കാണിക്കാന്‍ മടിക്കുന്നു.
എല്ലാ ബിസിനസ്സും പൊട്ടി പാളീഷ് ആയപോള്‍ ആരാണ് കടം തന്നത്.
എന്തുകൊണ്ട് പൂട്ടിനു എതിരായി ഇതുവരെ ഒരു വാക്കും പറയാന്‍ പേടി
സവ്ദി  അറേബ്യയുമായി എന്ത് ബന്ദം ?
vayanakaaran
2019-12-14 13:07:46 News
സ്വപ്‌നങ്ങൾ സ്വപ്‌നങ്ങളെ  നിങ്ങൾ 
ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചലം 
ശൂന്യമീ ലോകം  - വയലാർ 
Girish Nair
2019-12-14 12:39:13 News
ഗതകാല സ്മരണകളിൽ മറവിയുടെ കവചമണിയിക്കാമെന്നിരിക്കിലും ഏതോ മണ്ൻ വീണയിൽ ശ്രുതി വീട്ടുമോർമകൾ..... കുറച്ചു സമയത്തെങ്കിലും എന്നെ ആ പഴയ വൈക്കത്തെക്ക് കുട്ടികൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. ആശംസകൾ..
VOTE FOR DEMOCRATS
2019-12-14 12:15:18 News
നിങ്ങൾ ട്രമ്പിനെയും റിപ്പപ്ലികൻസിനെയും പിന്താങ്ങുമ്പോൾ  ഓർക്കുക:
ട്രൂമ്പ്  ഒരു നോട്ടത്തിൽ : First he attacked Obama. Then he attacked Women. Then he attacked Mexicans. Then he attacked Muslims. Then he attacked Black people. Then he attacked LGBTQ people. Then he attacked Immigrants. Then he attacked Greta Thunberg. 
But he NEVER attacks Putin b/c he is working for him.

*-Mike Pence, Mike Pompeo, Mick Mulvaney, John Bolton, Rudy Giuliani. They all know and/or were a part of Trump’s scheme to extort a foreign country to steal an election. If compelled to testify under oath in a legitimate Senate trial, Trump’s Presidency would be no more.
*-  Florida congressional candidate, Republican George Buck, recently sent out a fundraising email that implied that freshman Rep. Ilhan Omar from Minnesota, along with other “traitors” should be hanged for treason.
*- Russian Mob & Putin are funneling cash to Trump. It can not be called legal. -Russia pay Parnas $1 Million Plus > -Parnas pays Rudy. > -Rudy works for Trump for free. > -That means Trump’s huge legal bills from Rudy are really being covered by Russia.
-That means Russia is paying Trump
*- On Monday, departing Kentucky Gov. Matt Bevin pardoned and commuted the sentence of a man who was convicted of beheading a woman and stuffing her dismembered body in a barrel, local publication Kentucky.com reported Thursday night.
*- ജോ ബെയ്ഡൻ  ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡണ്ട് അല്ല. ട്രൂമ്പിനെ  ഇമ്പ്പീച്ചു ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ചെയ്ത്  കുറ്റങ്ങൾക്ക്  ആണ് . ബയിടാൻ എന്ത് ചെയിതു എന്നത്  ഇവിടെ കൊണ്ട് വരുന്നത് ജന സർദ തിരിക്കാൻ ആണ്.
 നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർത്തു  ഡെമോക്രറ്റുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക.
Not Just a Dream!
2019-12-14 11:44:12 News

It is not just a dream; it is the ages-old anxiety that tormented humans. It is written; Jesus said ‘be not be anxious about the morrow, look at the birds…… if Jesus said that, he had no sufficient knowledge of the animals & plants compared to modern-day Biologists & Botanists. We can see the animals & plants; preparing for the days to come.

Psychologically; when we get detached from the umbilical cord, fear & anxiety takes control of the complex neurons in the human body. Remember each body cell is a microcosmos with its own brain system. Do; anxiety, fear & nervousness are just for humans? No; many animals have superpowers in the field of vision, smell, touch, hearing; etc; but they too have fear, anxiety.

 But I don’t think any animals other than humans created their own gods. So far; I never saw any other animals other than humans carrying religious literature as holy & wearing religious symbols. Are we going back in evolution? Anyway; the fear of the unknown, fear of life after death, anxiety about tomorrow; all have created a complex mess in the mental world of humans. And that fear dominates us from the beginning and the brain creates its own world of imagination, the heaven, hell, god etc. Did we lose the glory & radiance of Evolution? Yes!; just look at what is happening all around the globe. Are we deteriorating to an inferior species? Or are we just being transformed? Or our knowledge of Life is limited so we are confused? Billions of other Species were here before humans & most of them perished- that is the way Nature is. Are we humans the only species seeking our destruction?

There is no Hell, there is no Heaven, so far, all known gods are human creation. We are just a biological entity. We originated from the elements of the Earth & we return to it. But humans have the power & ability to create Heaven & Hell by their actions & attitudes. – andrew.

{Here below: - one of my old poems}

When our Eyes came out; we lost the ability to See
When our Ears came out; we lost the ability to Hear
When our Nose came out we lost the ability to Smell
When our Tongue came out; we lost the ability to Taste.
Our Brain is still inside; use it wisely or you will lose it.
Use your inner eyes to see better
Use your inner Ears to hear better
Use your inner Nose to smell better
Use your inner Tongue to taste better
Read & See with your inner Eyes for better comprehension; in order for us to be here for a few more years to come.

amerikkan mollakka
2019-12-14 11:20:08 News
ജയശ്രീ സാഹിബ്  അസ്സലാമു അലൈക്കും 
ആ മെഹ്റുന്നിസ ഞമ്മടെ ബല്യത്താടെ 
നാത്തൂനായിരുന്നു. ഓളെ ഖബറടിക്കയപ്പോൾ 
നാടും ബീട്ടുക്കാരും കരഞ്ഞു. ഇങ്ങടെ 
കഥ ഞമ്മടെ കണ്ണ് നനയിച്ചു. ആ സോഫീടെ 
കാര്യം .. എന്താ ചെയ്യാ എല്ലാ പടച്ചോൻ ചെയുന്നു. 
സ്ത്രീകൾ മാലാഖാമാരാണ്. ഇങ്ങൾക്ക് 
പടച്ചോന്റെ കൃപ ഉണ്ടാകട്ടെ. 
amerikkan mollakka
2019-12-14 11:10:32 News
ശ്രീമാൻ വേറ്റം സാഹിബ് അസ്സലാമു അലൈക്കും 
സുധീർ സാഹിബിന്റെ കമന്റ് കണ്ടപ്പോൾ 
ആണ് ഞമ്മക്ക് ഇങ്ങടെ കഥ മുയുവൻ 
ബായിക്കാൻ തോന്നിയത്. ആദ്യം 
ഒന്ന് രണ്ട്  അധ്യയങ്ങൾ ബായിച്ചിരുന്നു. 
ഇങ്ങള് കഥ  പറേണ  ചേല് ഞമ്മക്ക് 
പെരുത്ത് ഇസ്റ്റായി.  മുബാറക്ക് സാഹിബ്.
കമന്റ് എയ്തുന്നവർ നല്ല കാര്യമാണ് 
ചെയ്യുന്നത്. കമന്റ് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ 
ഇമ്മക്ക് അതെന്താണെന്നു അറിയാൻ 
ബേണ്ടി ബായിക്കും. . സാഹിബിനും കുടുംബത്തിനും 
നല്ലൊരു കൃസ്തുമസ്സും സന്തോഷകരമായ 
പുതുവര്ഷവും നേരുന്നു. 
amerikkan mollakka
2019-12-14 11:02:24 News
ജെസ്സി ജിജി സാഹിബ - ചിലരുടെ ജീവിതം 
അല്ലെ കഥ.അതുകൊണ്ട് യാദൃശ്ചികം എന്നെഴുതണോ.
 ഇങ്ങള് എയ്തുന്ന ഹാസ്യ കഥകളേക്കാൾ ഇത് നല്ലത്. ഈ 
ശൈലിയിൽ എയ്‌തുക. മനുഷ്യന്റെ 
ജീവിതത്തിന് എന്ത് ഉറപ്പു. ഇങ്ങൾക്ക് 
സന്തോഷകരമായ കൃസ്തുമസ്സും നവ 
വത്സരവും നേരുന്നു.