വിദ്യാധരൻ 2016-08-09 09:37:23 News
പൊന്നോണമിന്നും മനസ്സിന്റ കോണിൽ 
നല്ലോണമങ്ങനെ  വിളങ്ങി തിളങ്ങുന്നു 
പൊയ്‌പ്പോയ നല്ലതാം നാളുകളിന്നത്തെ 
കയ്യ്പ്പേറും ദിനങ്ങളെ ആസ്വാദ്യമാക്കുന്നു 

തൊടികളും പോയി പൂക്കളും പോയി 
പാറിപറക്കും പറവകളും പോയി 
ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു 
ഗ്രാമീണരെ കണ്ടാൽ അറിയാതെയായി .

 ഇന്നത്തെ ഓണം ചുങ്ങി ചുരുങ്ങി 
വിദൂരദർശിനിക്കുള്ളിലൊതുങ്ങി 
എങ്കിലും നിൻ സങ്കല്പപുഷ്ടമാം കവിത 
കൊണ്ടുപോകുന്നെന്നെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് 

Believer in Jesus 2016-08-09 09:18:27 News
ലേഖനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മതത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടോ? വാൽമീകി എഴുതിയ കാവ്യത്തെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ
അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണുന്നു. അതിനു എന്തിനാണ്
പകരത്തിനു പകരം ചെയ്യുന്നത്. കുസ്തുമത വിശ്വാസികൾ
എന്ത് പിഴച്ചു. പിന്നെ താങ്കൾ "നായർ" എന്ന വാല്
കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ
പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. അത് ആദ്യം മാറ്റിയതിനു
ശേഷം യേശുവിനെ കല്ലെറിയാൻ വരിക. യേശുവിനെ കുറിച്ച്
ബൈബിൾ എഴുതിയത് ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദ്ദേഹത്തിൽ
ഒരു കുറ്റവും കാണാൻ കഴിയില്ല. സാഹിത്യത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ പഠിക്കുക, വെറുതെ മതവും, ജാതിയും കൊണ്ട് വന്നു മലയാളി സമൂഹം നശിപ്പിക്കാതെ നായരെ...
Anthappan 2016-08-09 08:52:46 News
People should know how the money is spent. (See the news excerpt) “Israel has indicted the Gaza director of World Vision, one of the largest charities in the world, accusing him of siphoning off tens of millions of dollars earmarked for the people of Gaza and sending it instead to the Hamas militant group. Mohammed El Halaby was arrested June 15 and charged on Thursday with "providing support to Hamas." Be prudent than sitting in a room and pray all the time. 
വിദ്യാധരൻ 2016-08-09 08:41:07 News
ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ദുഷിച്ച ജാതിമത വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്  പക്ഷെ നിങ്ങളെപ്പോലെ അത്ര വൈകാരിക തീവ്രത ഇല്ല. ഒരു പക്ഷെ എന്റെ പ്രായവും അനുഭവവും എന്നെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏതൊരു വിഷയമാണോ എന്നെ ആകുലപെടുത്തുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വിയോഗ വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി നിറുത്തി ചിന്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.  ആദ്യമായി സ്വയം നമ്മൾ ആരാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം.  ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അതീവ സൂഷ്മതയോടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവികളാണ് നമ്മൾ. നമ്മളിലെ അഗോചരമായ ആത്മാവിന് നിറമോ ഗുണമോ ജാതിയോ മതമോ ഇല്ല. സാക്ഷാൽ നിർഗുണ തുല്യരാണ് നാം.  പക്ഷെ പിറന്നു വീഴുന്ന അന്ന് മുതൽ നാം, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യവസ്ഥിയുടെ തടവുകാരായി മാറുന്നു. നായരും ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും മഹമ്മദിയനും പുള്ളോനും പറയനും അങ്ങനെ വലിയൊരു വിഘടനത്തിനു വിധേയരാവുന്നു.  നാം ജാതിമത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ചിന്തിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ മഹാഭാരത യുദ്ധങ്ങളും,  കുരിശു യുദ്ധങ്ങളും തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കും.  അതുകൊണ്ടു താങ്കൾ തങ്ങളുടെ വാളും പരിചയും താഴെയിട്ട് സാക്ഷാൽ ഗായത്രി മന്ത്രം ഉരുവിടുക  

ഓം ഭൂർഭുവ: സ്വ:
തത് സവിതുർവരേണ്യം
ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി
ധിയോ യോ ന: പ്രചോദയാത്

സർ‌വവ്യാപിയായി ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ആകാശത്തിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ ദൈവികമായ ഊർജപ്രവാഹത്തെ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നു. ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ചൈതന്യം ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിവൃത്തികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ.
NADAN 2016-08-09 08:21:40 News

Excellent piece Mr Kumbiluveli.  True facts.  Real scenarios.

Muthoott is done.  Everyone knows where did Mani Sir deposited his money in US.

mathew v zacharia 2016-08-09 07:33:24 News
A genuine honorable project. Prayer and support.
Mathew V. Zacharia. a New yorker
നരസിംഹം 2016-08-09 06:52:42 News
രാമൻ ചെയ്‍തത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല.  'ബാലി'  വാനരനാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ പിതാമഹന്മാരുടെ കുലത്തിൽ പെട്ടവനാണ്.  അവൻ മനുഷ്യരെപ്പോലെ പൂജ ചെയ്യുത് വന്നിരുന്നു . പിന്നെ ഒരു വാലുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സത്യം. എത്രയോ വാലുള്ള മലയാളികൾ ഉണ്ട്.  അനെയാണെങ്കിൽ അവരെ മറഞ്ഞിരുന്നു തട്ടാമോ ?  രാമനും രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കേമൻ തന്നെ. വാലുള്ള മലയാളികൾ സൂക്ഷിക്കണം.  

Redneck 2016-08-09 06:40:33 News
Why did you come here Texan? Go back to Kerala and get rolled in the Kerala political mud. Do you like dirt on your body? Then, you must go back.  We are planning to build a wall between Kerala and America. We don't want any Kerala ugly politicians here.  We will cut of the satellite connections too so that you won't be able to talk to these creeps at Kerala.  You stop your nonsense and vote for the great wall builder Trump. All the rednecks are for Trump. He is the man who can rule this world with might.  Mani can continue his stealing and Kunjalikutty can continue his ice cream business and you can share their stolen wealth. You want to be an American then stop talking about shitty Kerala politics.  So many rotten mlayalee  cockroaches entered this country and leading a double life.  We will stop this by building a wall between Kerala and America so that you can stay there and talk about your rotten politics.  
standby 2016-08-09 05:16:24 News
Majority  of the American Malayalees do not care about this so called "umbrella organizations."
I don't see any future for FOKANA/FOMMA. Religious conventions are much more family oriented.
These days they even provide class entertainments by the local talents.
texan 2016-08-08 21:39:57 News
കാനവും സിപിഐയും പുറത്തു പോകും ...മാണിയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും  അകത്തു കയറും .
ജീ. പുത്തൻകുരിശ് 2016-08-08 20:52:37 News
അറ്റലാന്റിക് സമുദ്രം ഫ്ലോറിഡയിലെ മനോഹരമായ ക്രിസ്റ്റൽ ബീച്ചിനെ ശാന്തമായി തഴുകുമ്പോൾ സ്‌ഫടിക സമാനമായ ആ ജലപാളികളിലൂടെ കാണുന്ന പഞ്ചാര മണലുകൾക്ക് എത്ര മലീമസമായ മനസ്സിനെയും ഒരു തത്വജ്ഞാനി ആക്കി അതിന്റെ ആടിത്തിട്ടിൽ നിന്ന് കവിതകളെ നുരപ്പിക്കാൻ കഴിയും.  എന്നാൽ ആ പഞ്ചാര മണൽ തിട്ടകളിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വീണ്ടും  ചെളി വാരി എറിഞ്ഞു മലീമസമാക്കുമോ എന്ന് കവി ഭയപ്പെടുന്നു. നാം ജനിച്ചു വളരുമ്പോൾ തുടങ്ങി നമ്മെ ചില   ആചാരമര്യാദാസംഹിതകൾക്ക് വിധേയപ്പെടുത്തി സ്വതന്ത്രചിന്ത നിഷേധിക്കുന്നു. അതിന്റെ അനന്തരഫലമോ ദൂരവ്യാപകമാണ്.  മാതാപിതാക്കളും ഗുരുഭൂതരും ഇതിൽ തെറ്റുകാരാണ്.  കാലാകാലങ്ങളായി വാരിയെറിഞ്ഞ ഈ ചെളിയുടെ കൂമ്പാരത്തിനടിയിൽ കിടന്നു നാം കൈകാലിട്ടടിക്കുകയാണ്. എന്നാണിതിന് മോചനം? മോചനത്തിന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ നേരെ ചെളി വാരിയെറിഞ് വാ പൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നമ്മെ വലയം ചെയ്യുന്നു . പക്ഷെ ഒരറ്റയാനെപ്പോലെ ആൻഡ്രു  തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു .'ചെറുണ്ടകളെ കൈപറ്റാതെ' .  ദാർശനിക ചിന്തകളിൽ  മെനഞ്ഞെടുത്ത കവിതക്ക് അഭിനന്ദനം സുഹൃത്തേ .

Vyanakkaran 2016-08-08 18:40:18 News
Up to certain extent we American pravasies majority are fools. The Kerala cinema stars, kerala religious priests, kerala literary people, kerala politicians all imported or visiting dignatories are cheating us. We fools carry them on our shoulders, we give receptions to them from airport to all our cities around and worship them, respect them like gods or semi gods. They can come here, inagurate FOMA/FOKANA all other stge functions make long speeches or advices to us. also they can vomit advices nto pravasi American malayaless. After all who are those celebriries? What they do for us? For any pravasi issues if we speak they will kick our buttocks in India. In India will they treat us as celebriies.? No.  No.  We spend our money here, give awards, write great report about those people. Actually this is very silly. On stage we sit on the back bench. We do not get any chance to express our talents or any things. Our speech time will be cut short or we will be eliminated soon from our speeches. Actually those conventions are for those cinema people or politicians or literary fellows of india. We do not get any thing. We spent our time, we spent our money. What a waste? Rise up and write and protest against such actvites. please Mylapra. We have some bold writers, I do not want to name them here. but those wrtings are not published on prominent spaces of our publications. Real pubic serving articles are pushed back or disappear from the publications very easily. Look at these FOKANA mor FOMAA conventions? Waht a mockery up there. All Cinema and celebrity "Vilayattu" with our money. Eacxh family there spent $2000.00 average. what a waste? In Miami we got rubberished rubbish meals.  Because in Kerala rubber is very cheap, that is why added little rubber here (Kidding. Look at the winning FOMAA team as usual the FOMA team was inagurated by a religious head. There are noi principles at all. Where is secularism? All funny Mr. Mylappara. Please use your pen as astrong weapon and say all these so called American Malayalee association leaders are naked., just like the boy who said the king is naked.

John Philip 2016-08-08 17:36:55 News
ആൻഡ്രുസ്സിന്റെ നട്ടെല്ലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട്.  അദ്ദ്ദേഹത്തിനു കവിതയും
വഴങ്ങുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. സ്വന്തമായ
ജീവിത ദര്ശനവും വളയാത്ത നട്ടെല്ലുമുള്ള
എഴുത്തുകാർക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയു. ഇത്രയും നല്ല കവിത വന്നിട്ട് ഇത് വരെ രണ്ട്
അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രം. ഇനിയും കമന്റുകൾ
വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
Observer 2016-08-08 15:59:55 News
മലന്നു കിടന്നു ഈ-മലയാളി വായിക്കൂ ചേട്ടാ! ആന്ദ്രൂസിന്റേം അന്തപ്പന്റേം ലേഖനം വായിക്ക്
എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി ഹൃദയ ശുദ്ധിയോടെ തിരിച്ചു പോരും 
philip samuel 2016-08-08 15:19:08 News
After reading your article, I felt like, I was in Israel. Good description.