പ്രതികരണങ്ങള്‍
Palakkaran
2020-09-16 21:52:19 News
Rekha, you deserve it!! Delegates,pls vote for the only one lady candidate.
Subhachinthakar
2020-09-16 21:24:58 News
ഫോമയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നടുവൊടിഞ്ഞു...കലികാലമല്ലേ എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞുകൾ ഇറുക്കിയാലും അല്പമൊക്കെ വേദനിക്കും ..പശു പുല്ലു തിന്നുകയുമില്ല മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് തീറ്റുകയുമില്ലേ എന്ന് ഒരു ശങ്ക??ഇമ്മിഗ്രേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പോമ മൊത്തമായി എടുത്തതറിഞ്ഞില്ല ഇ മലയാളികൾ ..രണ്ട് സംഘടനകൾ കൂടതൽ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാവം സാധാരണ മലയാളിക്ക് ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാകില്ല ഇഷ്ട !!!
Mathai
2020-09-16 21:11:43 News
Why ? All get equal opportunity!!!
Me Too- Jose
2020-09-16 20:29:19 News
Hello all, I was quiet for a while because now I am sorry for correcting your Grammar & spelling. I was a trump supporter in the beginning. Now 'me too' changed like bobby, james, tom, the school board member. I don't want to sit in Abraham's lap. I am now voting for Democrats. Please forgive my ignorance. I am a real professor and not fake like fng fake PhD. Vote for Democrats. Get the mass murderer out, let him flee to Russia.
Boby Varghese
2020-09-16 19:53:51 News
I can not take it any more . It is absurd that Trump's man, Michael Caputo Politically appointed members of the Department of Health and Human Services' communications teams were allowed to review, change and delay reports authored by the Centers for Disease Control and Prevention. So, I will be voting for Blue. No more Trump support
വിദ്യാധരൻ
2020-09-16 19:47:08 News
ഇല്ല വിമൂകതമല്ലൊരു ജാതിയും ജാതി പിശാചിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും. വർഗ്ഗവും വർണ്ണവും കുലവും വംശവും ദുര്‍ഘടമായ്ക്കുന്നു മർത്ത്യ ജന്മം ശൂദ്രൻ വൈശ്യൻ ക്ഷതൃയൻ ബ്രാഹ്മണൻ ഫാരസി സാജസി യാഥാസ്ഥികൻ എസ്സീൻ സുണ്ണി കവാർജി ഷിയ പിന്നെ ട്രംപിന്റെ ഭാഷയിൽ 'റാഡിക്കൽ' വേറെയും . ആർക്കുവേണം ഇന്ന് ഗീതയും ബൈബിളും തോറയും ഖുറാനും കൂടാതതിൻ വ്യാഖ്യാനോം ? തുടക്കം കുറിച്ചില്ല മതങ്ങൾക്കൊന്നുമേ ആചാര്യരാരും എങ്ങും ഒരിടത്തും. പിൻഗാമികൾ എന്ന് പറയുന്ന വർഗ്ഗം ദേഹം അനക്കി പണിയാത്ത വർഗ്ഗം തല്ലിപിരിഞ്ഞു പലവർഗ്ഗങ്ങളായി തമ്മിലടിപ്പിച്ചു മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ ഭിന്നിച്ചു പല വർഗ്ഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി പിന്നെ കലക്കി കുളം നല്ലപോലെ പിന്നെ ചേറെടുത്തു സൃഷ്ടിച്ചു പിംഗളനെ കരി കലക്കിയ കുളത്തീന്ന് കറുമ്പനെ വെള്ളം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ വെളുമ്പനെ കറുമ്പനെ കണ്ടാൽ ഇളകും ഹാൽ വെളുമ്പന് അതുകണ്ടിട്ടിളകും കലി പിംഗളൻ മലയാളിക്ക് . മൊല്ലാക്കയും മഹമദ് ആലിയാർ എല്ലാം കഴുത്തറുപ്പർ ഹിമാറെന്ന് ചൊല്ലും. )"നല്ല മനുഷ്യൻ ബീവിമാർ മൂന്നുള്ള മൊല്ലാക്ക മാപ്പാക്കി പൊറുത്താലും എന്നോട് ) ഇങ്ങനെ ജാതി ചിന്തയാൽ ജനം മുഴു ഭ്രാന്തു പിടിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ എത്തും ട്രംപും മോദിയും, കയ്യിൽ കരുതിയ ഗ്യാസോലിനുമായി കത്തുന്ന തീയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കും ആരെന്നറിയാതെ ജനം പരസ്പരം വെട്ടിവീഴ്ത്തും അറുക്കും കഴുത്തും വർഗ്ഗ വർണ്ണ ജാതി പിശാചെ വിട്ടു പോകുക പോയി കയറുക നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയോർ ദേഹത്ത് വേഗത്തിൽ "മനുഷ്യാണാം മനുഷ്യത്വം ജാതിർഗോത്വം ഗവാം യഥാ ന ബ്രാഹ്മണാദിരസ്യൈവം ഹാ! തത്ത്വം വേത്തി കോപിന " ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് ഒരു യോനിയൊരാകാരമൊരു ഭേദവുമില്ലതിൽ ഒരു ജാതിയിൽ നിന്നല്ലോ പിറന്നിടുന്നു സന്തതി നരജാതി അതോർക്കുമ്പോഴൊരു ജാതിയിലുള്ളതാം " വി (ജാതിനിർണയം -ശ്രീനാരായണ ഗുരു ) വിദ്യാധരൻ
Sreekumar
2020-09-16 19:43:47 News
വീട്ടിലേയ്ക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നപോലെയാണ് പലരും കഥയും കവിതയുമൊക്കെ എഴുതുന്നത്. ഒരു തെങ്ങിന്റെ അടുത്താണ് വീടെന്ന് പറയും. നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവീടുകളും അവിടെ തെങ്ങുകളുടെ അടുത്താണ്. അതിഥിയുടെ കണ്ണിലൂടെ ചിന്തിക്കാത്തതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം. അതുപോലെ സാഹിത്യത്തിൽ വായനക്കാരന്റെ കണ്ണിൽ കൂടി വായിക്കുവാൻ എഴുത്തുകാർ തയാറാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ ഒരർത്ഥം കണ്ടിടത്ത് വായനക്കാരൻ ഒൻപതു അർഥം കണ്ടു കുഴങ്ങും. ഒന്നുമങ്ങോട്ടു ചേര്ന്നുമില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പരീക്ഷണ കഥകൾ എഴുതി ലോകത്തിന്നേവരെ ആരും പ്രശസ്തരായിട്ടില്ല. പ്രശസ്തരായവരിൽ പരീക്ഷണകഥകൾ എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തവരുമില്ല. ഇരുന്നിട്ട് വേണം കാലുനീട്ടനെന്നു അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അവരുടെ മുന്നെഴുത്തുകളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് വായനക്കാർ അവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഈ കഥയിലെ ബൗദ്ധികതയും പഴയ ശൈലിയിലുള്ള അവതരണവും ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാത്തതാക്കുന്നു.
Tom
2020-09-16 19:40:04 News
Senate Republicans sent out a memo on Tuesday warning that the majority in upper chamber is at risk of being handed of to the Democrats, according to The Guardian. “The next few weeks will define the future of our country for generations to come,” the memo from the National Republican Senatorial Committee reads. “Make no mistake: the Senate Majority is at risk. Beyond the four battleground states of Colorado, North Carolina, Arizona and Maine, Democrats are going on offense in historically red states like Montana, Iowa and Georgia,” the memo continues. “They’re even eyeing states like South Carolina, where [Democrat] Jaime Harrison just reported raising a staggering $10.6m in August alone.” The memo specifically lists four states that tend to be red but are now up for grabs: Iowa, Montana, Georgia and Kansas.
I am What I am
2020-09-16 19:33:37 News
'I am What I am' or as your leader said- what it is, is what it is - brother Sam. Yes, I am a suffering sister, abused sister, raped sister, ridiculed sister, laughed at sister like many of my Sisters. Yes, I will rip off your cassocks of Hypocrisy, hatred, money-hungry, selfish, racial hatred, hating other religions. Yes, I will do my best to take evil men like your leader trump, your model franko to Justice. The blood of hundreds of nuns you brothers raped & killed, the little girls you had sex with, the little boys you had sex in the holy. Yes, I am the incarnation of their un-heard cry. -Sr. Maria Grace of Dominican Order
Jacob
2020-09-16 18:59:26 News
Trump is the “billionaire” who hides his tax returns. The “genius” who hides his college grades. The “businessman” who bankrupted 3 casinos and lost over $1B in 10 yrs. The “playboy” who pays for sex. The “virologist” who knows more than Dr. Fauci. The “leader of the free world” who said he “fell in love” with North Korea’s Kim Jong-un. The “Christian” who doesn’t go to church. The “President” who committed TREASON by turning a blind eye to Russian bounties on our soldiers. The “unifier” who calls white supremacists fine people. The “philanthropist” who defrauds charity. The “patriot” who dodged the draft five times. The “innocent man” who refuses to testify. The “President” who takes no responsibility. The “tough, strong” man who wears makeup and hairspray. The “deal maker” who has yet to close a deal. If you voted for or RESPECT the lying, unqualified, draft dodging, gold star family disrespecting, POW attacking, US General insulting, racist, sexist, vulgar, confirmed sexual assaulting, trillion dollars to the rich tax cutting, own daughter creeping, wife cheating with a pornstar after birth of son and paying her off to influence a presidential election, $413 million dollar inheritance getting, teen pageant dressing room invading, baby and mother separating, breast feeding mother shaming, fat-shaming while being fat, 17 women accusing him of sexual assaulting, accusers are not attractive enough for him to assault implying, university student defrauding, bankrupt casino causing, kids cancer charity stealing, taped detailed accusation of rape of a minor having, wife-beating, popular vote losing, anti-vaxxing, Christianity-faking, publicist impersonating, tax dodging, friends’ wives pursuing, impeached, foreign aid bribing, 1/3 of the presidency golf playing, free press assaulting, Hannity coordinating, Cambridge Analytica using, Ivanka is a “piece of ass” approving, loan application asset inflating, historically low polling, college achievement faking, unqualified judge appointing, unqualified cabinet member appointing, foreign influence on our election welcoming, tax release avoiding, birther conspiracy spreading, Ukraine ambassador targeting, Russian money taking, Kurdish ally abandoning, soldier brain injury downplaying, full morning “executive time” taking, Epstein befriending, Putin bowing, Kim Jong Un praising, North Korean general saluting, US intelligence denying, tallest building in lower Manhattan after 9/11 boasting, congress obstructing, nuclear non-proliferation deal ending, Justice obstructing, unqualified daughter and son-in-law appointing, healthcare cut targeting, pedophile candidate supporting, trump tower Moscow denying, mail-bomber inspiring, 4 out of top 5 largest protests in US history causing, green energy stifling, clean water regulation destroying, healthy school lunch ending, climate change denying, congressional and judicial branch attacking, economy does better under democrats saying, Goldman Sachs appointing, food stamp removing, emissions standards lowering, press conference avoiding, emoluments clause breaking, longest govt shutdown record holding moron. Whats wrong with you!? THIS IS THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES who claims he’s making America great?
Brother Sam
2020-09-16 18:49:36 News
Who is this Sr.maria? Are you real? What type of sister are you, hiding under a false title?
Thomas TK
2020-09-16 18:33:04 News
We don't need to believe politicians but have to pay attention to what reputed, neutral outlets like Scientific American. It doesn't have any politics. To protect our health, environment and economy Trump has to go. The future of this country for our kids doesn't look good with him getting another 4 years.
amerikkan mollakka
2020-09-16 18:26:56 News
ഇങ്ങടെ കിസനനെ കള്ളകിസ്സനാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ.ഇങ്ങൾക്ക് കിസനന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ബഡായിയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങള് കബിത എയ്തുന്നതിനു മുമ്പ് കിസ്‌നനൻ ബായിച്ചിരിക്കുണു . കിശൻ പടച്ചോൻ കള്ളകണ്ണിട്ടു ശോധിച്ചില്ലേ .. എന്തിനാ കിണറ്റിങ്കരെനിന്നു എന്നെ മക്കാരാക്കുന്നത് എന്ന്. തമാശ പോട്ടെ കിസ്‌ന ഭഗവൻ ഇങ്ങളെ തുണക്കും. മേല്പത്തൂരിന്റെ വാതം മാറ്റിയപോലെ ഇങ്ങളെ ബല്യ കബിയാക്കും. അമേരിക്കയിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു ബരവ് ബരണം. പടച്ചോൻ ഇങ്ങൾക്ക് കൃപ ചൊരിയട്ടെ. അപ്പൊ അസ്സാലാമു അലൈക്കും.
amerikkan mollakka
2020-09-16 18:18:25 News
ബായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കബിതകൾ ഞമ്മക്ക് പെരുത്ത് ഇസ്ട്ടമാണ്. സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിച്ച ഇങ്ങള് ഇമ്മിണി ബല്യ സ്മാർട്ട് ആണ്. കബിതകൾ ലളിതമാകണം, ഗംഭീരമാകണം. ഇങ്ങള് മൊഞ്ചത്തിയാണ്. കബിതകളെയും മൊഞ്ചത്തികളാക്കുക, മെയ്ക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ.അപ്പൊ അസ്സലാമു അലൈക്കും.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Boby Varghese
2020-09-19 22:46:58 News
Hello CID Nazeer. I everyday take cognitive test. So I know what I am talking about.
vote Blue
2020-09-19 22:44:16 News
ആ പന്ത്രണ്ടു ശതാമാനം ആരാണെന്നു കണ്ടു പിടിച്ചിട്ടു അവന്റെ ബ്രെയിൻ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ടു വച്ചാൽ ശരിയാകും . പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന ചില അവന്മാരുണ്ട് ' ചന്തിക്കുന്നവർ' അവര് ഉള്ളത് വച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടു അവരെ വിട്ടേര് . അത് ഗോൺ കേസ് എല്ലാ വിശാല മനസ്കരും , യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളും മായർവക്ക് വന്ദനം . എല്ലാവരും നേരത്തെ പോയി വോട്ടു ചെയ്തു . ബൈഡൻ -കമല ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കുക . ഒരു നീല തരംഗത്തിൽ , എന്നെന്നേക്കുമായി ട്രംപും ശിങ്കിടികളും പോകട്ടെ . ആർക്കെങ്കിലും ബൈഡന്റെ വഞ്ചിയിൽ കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാടിക്കോ . വളരെ അധികം റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ഇടിച്ചു കേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് . അതുകൊണ്ട് .ഫസ്റ് കം ഫസ്റ്റ് .
കൊറോണ വൈറസ്
2020-09-19 21:27:39 News
എന്നെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും , എന്റെ അദൃശ്യ സാന്നിദ്ധ്യം അവിടെ കാണും . അതുകൊണ്ടു എന്നൊടുള്ള ആദരവിന്റെ സൂചകമായി മാസ്ക് ധരിക്കുക . അല്ലാത്തവനെ എല്ലാം ഞാൻ കേറി പെരുമാറും . കൂടാതെ അകലം പാലിക്കുക , കൈ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക . ഞാൻ ട്രംപിന്റെ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ട്രംപ് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എത്ര കേമനെം ഞാൻ മുട്ട് കുത്തിക്കും . ഇന്ന് ഭൂലോകം മുഴുവൻ ഞാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് . അതുകൊണ്ട് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ എന്നുള്ളത് കേരള മലയാളി കൗൺസിൽ എന്നാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് . വളരെ വിനയത്തോടെ എന്നെ സമീപിക്കുക .
V.George
2020-09-19 18:37:45 News
So sorry if I hurt anyone's feelings. I did not mention any bishops by name other than the Rebel Catholicose Paulose Philoxinose of Kanadanadu The complete history of Malankara Orthodox Church written by Fr.Dr.Cheeran is available at the Parumala Church book stall. The infamous PARUMALA SYNOD COUP is clearly portrayed in the book. Names of all the players of the coup are also listed in the book. Fr.Dr.Cheeran is a well known historian and Orthodox priest. I don't find any reason for Fr.Cheeran to spread a baseless hearsay. This book must be read by every Ortho-Pathri members and get some insight about the arrogance of the so called Thiru-menees. Again, this split in the church has nothing to do with faith, it is fueled by few unscrupulous bishops who wants power, position and money. This is the right time for all Ortho-Pathri members to join their hands together and stand as true followers of Jesus.
Tired or tried?
2020-09-19 18:23:29 News
Please try to write in Malayalam. If you write in English, please follow the simple rules. If you want people to read your comment, write it right. Good luck!
George V
2020-09-19 18:23:24 News
മണ്ണാർക്കാട് പള്ളി, മാതാവിന്റെ സ്വന്തം പള്ളി ആണ്. മാതാവിന്റെ ദുപ്പട്ടയുടെ (ഇടക്കെട്ടു) മുന്തിയ ഒരു കഷണം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ലോകത്തെ തന്നെ ചുരുക്കം പള്ളികളിൽ ഒന്ന്. ആ പുണ്യ തിരുക്കച്ച വണങ്ങി പതിനായിരങ്ങൾ രോഗശാന്തി (അത്ഭുത) പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പള്ളിയുടെ കേസിൽ, സുപ്രീം കോടതി വിധി മാതാവ് അറിയാതെ ആണോ? അതോ അറിഞ്ഞിട്ടും മാതാവെന്തേ കണ്ണടച്ചത് ? മാതാവിന് ഓർത്തോ പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് എന്തുകൊണ്ട് ? യാകോബ പ്രാർത്ഥന ഏൽക്കാതെ പോയതെന്തുകൊണ്ട് ? യാക്കോബായ കുര്ബാനത്തൊഴിലാളികൾ ഒരു ആത്മ പരിശോധന നടത്തുക. ഒരു പരിഹാര ക്രിയ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യക. അല്ലെങ്കിൽ കോതമംഗലം, കുറുപ്പംപടി, തുരുത്തിപ്ലി (രണ്ടാം മണർകാട്) ഒക്കെ സ്വാഹാ.
Porali
2020-09-19 17:52:23 News
Ellam oru udayippe.
Jyothylakshmy Nambiar
2020-09-19 17:23:44 News
ബൈബിളിൽ വിവരിക്കുന്ന പുണ്യഭൂമിയിൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ആ വിവരണങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ മാനം നൽകുകയാണ്. ഒപ്പം ചില ആചാരങ്ങളെ വിമർശിക്കയും. ഉദാഹരണം..മോശയുടെ ഭാര്യ മോശയുടെയും കൂടെയുള്ളവരുടെയും ഗോത്രമഹിമയെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. എനിക്ക് ബൈബിൾ വലിയ പരിചയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ സാംസി കൊടുമണ്ണിന്റെ ലേഖനം അറിവും ജിജ്ഞാസയും നൽകുന്നു. പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റായ ശ്രീ സാംസി കൊടുമൺ കയ്യടക്കത്തോടെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നു. കാത്തിരിക്കാം വരും അധ്യായങ്ങൾക്കായി.  നോവലിസ്റ്റിനു എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. 
St.Addai's Church
2020-09-19 17:05:07 News
St.Addai's Church Nalunnakkal, Kottayam was forcefully confiscated by Patriarch group. It is time to return the Church to the Orthodox church. The Church property belongs to my great great Grand Pa, Mathews Karippal.
Catholicos-Designate.
2020-09-19 16:59:09 News
As per the Constitution & established traditions of the Malankara Orthodox Church; The Catholicos Designate becomes the Catholicos. Vattakkunnel Bhava was a C.Designate for a long time. Ougen Bhava became sick, Vattakkunnel Bhava became the Catholicos. I was with Augen during his last days, Vattakkunnel Bhava is my teacher, Mentor and above all, we were very close friends & a Father-son relationship. Vattakkunnel Bhava was a Savior & necessity for the church & that time. Fr. Koshy came after I left, but he was with Bhava during the fights and he too knows many things. Patriarch people tried all the worst they can to tarnish him & even get arrested. There were days Bhava had to hide away from intimidating Subpoenas initiated by patriarch side. The unknown, inner side of V.Bhava was saintly, very humble, simple but he never sacrificed his Nobility. Please don't tarnish Vattakkunnel Bhava.
വയ്യാവേലി
2020-09-19 16:58:15 News
വഴിയെ പോയ വയ്യാവേലിയെ എടുത്ത് തോളിൽ ഇതായിരിക്കും സ്ഥിതി.
CID Moosa
2020-09-19 16:43:43 News
കേരളത്തിലെ ഓരോ മന്ത്രിമാരെയും കുറിച്ച് ശരിക്ക് അറിയണം എങ്കിൽ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം . കൂടെ കിടക്കുന്നവർക്കല്ലേ രാപ്പനി അറിയുകയുള്ളൂ .
Jack Daniel
2020-09-19 16:32:27 News
I am glad to see Raju Mylapara. I though he fled NY after writing an article about Trump. Why can't you write something about Biden? I am pretty sure you have lots of material on him. The NY board member definitely will like it and get a chance to sit on the lap of Abraham, our forefather of all, Jews, Muslims and Christians.
സൂക്ഷിക്കണം
2020-09-19 16:27:44 News
ഇതെന്താണ് ഹർത്താലോ ? ഇത്തരം സമരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബ്ളാക് ലൈവ്സ് മറ്റേഴ്സുംമായി കൂടി കലർന്ന് കൂടുതൽ സംശയത്തിന് വഴിയൊരുക്കും . ബിൽ ബാർ ഇത്തരം സമരക്കാരെ രാജ്യ ദ്രോഹ കുറ്റം ചാർത്തി ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ പരിപാടി ഉണ്ട് . അതുപോലെ ഏതോ പൊടി കലക്കി സമരക്കാരുടെ മേൽ തളിക്കാനും പരിപാടി ഉണ്ട് .
CID Nazeer
2020-09-19 16:18:34 News
Mr. V. George Next time before you publish anything, check with bobby. He is like google and knows everything. He knows about Thirumeny and his mental status; he knows about Biden and his mental status; Hillary and her mental status; he knows everything about economy; he knows about why mask doesn't work; he knows about the origin of the virus; he knows about anything you want. But, never ask anything about him. Because, he does not know anything about him.