കർമ്മ ഫലം 2019-07-22 13:59:07 News


അവനവൻ പറയുന്നത് 
അവനവനു വന്നിടും 
ട്രംപ് പുനർ ജനിക്കും 
ആഫ്രിക്കയിൽ, 
'ഷിറ്റ് ഹോളിൽ '
CID Moosa 2019-07-22 13:21:20 News
This comment must be from a Trump Republican from Houston
Be careful 2019-07-22 13:19:27 News
Trump squad is out and started it's operation. Be careful all colored 
Abusing power 2019-07-22 13:17:42 News
“The Presidency is not merely an administrative office. That's the least of it,” Franklin Delano Roosevelt once explained. “It is preeminently a place of moral leadership.”  

For two years Donald Trump has wielded the bully pulpit of the White House as a bully. He’s attacked, degraded, mocked, stoked division, and stirred resentment. On Tuesday, we reached a new milestone: the U.S. House of Representatives passed an eloquent motion that strongly condemned the president's “racist comments” demanding that four congresswomen of color “go back to” their countries of origin (three of the four were, of course, born here, and one was a refugee).

This was a first. Neither chamber of Congress has passed a resolution plainly denouncing a president’s actions, let alone words, in memory. But Trump’s statements are equally unprecedented, in the past century at least. If the House acts, it would also recognize that the political system can’t simply look away from his outrageous language. The power to speak – to uplift and explain, or to denigrate and demonize – is one of the principal powers of the office. He’s abused that power."
ഹ്യുസ്റ്റൻ പ്രൗഡ് 2019-07-22 13:14:21 News
നിങ്ങളുടെ ന്യുയോർക്കിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ വർഗ്ഗീയ വാദി തല പൊക്കിയിരിക്കുന്നത് . ഇവൻ അന്തിക്രിസ്തുവാണെന്നറിയാതെ അവനെ ദൈവ പുത്രനായി കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരാണ് അവിടെയുള്ളവർ .  പാമ്പിനെയാണ് നിങ്ങൾ പാന്റ്സിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുനടക്കുനന്നത് . ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചീഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനി കാണിക്കുന്ന വൃത്തികേടുകൾക്ക് ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ശപിക്കപ്പെടണമോ . രാമായണത്തിൽ പറയുന്നത്പോലെ അവനവൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കർമ്മഫലം അവനവൻ അനുഭവിക്കട്ടെ 
Hail Trump 2019-07-22 12:19:18 News
Trump is the reincarnation of Jesus 
Kick the racist out 2019-07-22 12:16:59 News
‘കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റേയും കോടതിയുടേയും, പ്രസിഡണ്ടിന്റേയും യജമാനന്മാര്‍ ജനങ്ങളാണെന്നും, അത് ഭരണഘടനയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാക്കാനല്ലെന്നും പ്രത്യുതാ ഭരണഘടനയെ വികടമാക്കാനും ദുര്‍വ്യാഖ്യാനം ശ്രമിക്കുന്നവരെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാക്കാനുള്ള’താണെന്നുള്ള എബ്രാഹംലിങ്കന്റെ വാക്കുകള്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്
Pumpkin 2019-07-22 12:13:13 News
മത്തങ്ങക്ക് മുടി കിളിച്ചു  
       ഒത്തു നോക്ക്  
        ട്രംപ് തന്നെ 
face of racism 2019-07-22 12:06:40 News

The CEO of German industrial giant Siemens says that President Donald Trump is becoming a symbol of intolerance following his attacks on four female members of Congress.

"I find it depressing that the most important political office in the world is turning into the face of racism and exclusion," Joe Kaeser said Saturday on Twitter.
വിദ്യാധരൻ 2019-07-22 11:37:47 News
വർഗ്ഗവാദി വെളുത്തവീട്ടിൽ 
  'നാട്ടിൽ, പോടാ ഗർജ്ജനം'
      സാധുവിന് മർദ്ദനം  
Sudhir Panikkaveetil 2019-07-22 10:02:14 News
Much Ado About Nothing 
ബോദം ഉണ്ടാകട്ടെ ഹൂസ്ടനില്‍ നിന്നും 2019-07-22 07:49:38 News
പല കൊലാഹലങ്ങളുടെയും തുടക്കം ഹൂസ്ടനില്‍ തന്നെ ആണല്ലോ! അമേരിക്ക ഒരു മതത്തേയും സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ക്രിസ്ത്യന്‍ രാജ്യം അല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും പുറത്തു പോകാന്‍ പറയുന്നത് കുറ്റകരം ആണ് എന്ന കാര്യവും പറഞ്ഞു മനസ്സില്‍ ആക്കുക. ഹൂസ്ടനില്‍ ചൂല്‍ ഇല്ലേ ? സ്ത്രികള്‍ ഇവരെ കൂവി പുറത്തു ചാടിക്കുക. ഇവരുടെ ഹീറോ സ്ടികളെ എങ്ങനെ കരുതുന്നു എന്നത് ഓര്‍ക്കുക. - മറിയാമ്മ ഹൂസ്ടന്‍  
Basheer 2019-07-22 07:32:04 News
ആനയെ അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കിയത് തന്നെ നിയമ വിരുദ്ധമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ആനക്ക് എന്തെങ്കിലും രോമാഞ്ചമോ പ്രലോഭനമോ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ് . . .
Basheer 2019-07-22 07:28:35 News
ഇനി ഒഴിവാക്കേണ്ടത് കോണ്‍ടാക്ട് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിടുതല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കട്, മൈഗ്രേഷന്‍ (മൈഗ്രൈന്‍) സര്‍ട്ടിഫ്ഫിക്കറ്റ് അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ്. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരത്തിനായിരിക്കണം, വിജ്ഞാനത്തിനായിരിക്കണം. അല്ലാതെ തിരിയുന്നതിനും മറിയുന്നതിനും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കണം. . . എങ്കിലേ നാട് വികസിക്കൂ. ജനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടൂ. . .
get the Racist out 2019-07-22 06:36:01 News
 it is very essential to stand together and get the racist out of W.H. e malayalee must stop publishing articles & comments of Racists too.