പ്രതികരണങ്ങള്‍
josecheripuram
2020-07-05 16:00:43 News
Fear&ignorance is causing the Problem,When ever a new disease erupt people Panic.When AIDS was new people refuse to sit near children of AIDS parents,We will come through this as well.Take precautions.
josecheripuram
2020-07-05 15:43:47 News
There are few things you should never lend.Books,Pen,Car,Wife. People does not use it carefully,because it's not theirs.And often doesn't return.
Vayanakkaran
2020-07-05 15:25:11 News
മാർത്തോമ്മാ സഭയാണ്‌ ഏറ്റവും പുരാതന സഭ എന്ന കാര്യം പലർക്കും അറിയത്തില്ല. A.D. 52 ൽ അന്നത്തെ മാർത്തോമ്മാ വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണമനുസരിച്ചാണ് സെന്റ് തോമസ് കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. പലർക്കും ഇതു പുതിയ അറിവായിരിക്കും. ജോസ് കെ മാണിയുടെ പാർട്ടിക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിലെ പുരാതന കോൺഗ്രെസ്സ്കാർ എന്നും മഹാത്മാഗാന്ധിയും നെഹ്രുവുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കാരായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നതുപോലെയാണിത്. ആർക്കും അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ എന്തും എഴുതിവെക്കാം. എന്നുകണ്ട്‌ അതു ചരിത്രമാകുമോ? ശ്രീ കോരസൺ വർഗീസ് നല്ലൊരു ലേഖനമെഴുതി. എന്നാൽ ചർച്ചകൾ പലവഴി പോയി.
കോരസൺ
2020-07-05 15:08:38 News
സാധാരണ ഭാഷ കൊണ്ട് അസാധാരണ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ മലയാളിയെ പഠിപ്പിച്ച മലയാളഭാഷയുടെ തച്ചൻ. ഇപ്പോഴും മലയാള എഴുത്തുകാരുടെ ഉപ്പയായി, ഉപ്പയുടെ ആന എന്ന വലിയ അടയാളപ്പെടുത്തൽ. ശ്രീ സുധീർ പണിക്കവീട്ടിന്റെ മനോഹരമായ കുറിപ്പുകളിലൂടെ ഉപ്പാക്ക് ഉള്ള പേനയായി. കോരസൺ
Ninan Mathulla
2020-07-05 13:04:21 News
Vasudev, Thanks for the thought provoking article. I believe all major religions from God through the prophets of God or Muni's as Hinduism call them. Apostle James is refering to the same thing. All are created in the image of God. James 3:8-18 നാവിനെയോ മനുഷ്യക്കാർക്കും മരുക്കാവതല്ല; അതു അടങ്ങാത്ത ദോഷം; മരണകരമായ വിഷം നിറഞ്ഞതു. 9 അതിനാൽ നാം കർത്താവും പിതാവുമായവനെ സ്തുതിക്കുന്നു; ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഉണ്ടായ മനുഷ്യരെ അതിനാൽ ശപിക്കുന്നു. 10 ഒരു വായിൽനിന്നു തന്നേ സ്തോത്രവും ശാപവും പുറപ്പെടുന്നു. സഹോദരന്മാരേ, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതു യോഗ്യമല്ല. 11 ഉറവിന്റെ ഒരേ ദ്വാരത്തിൽനിന്നു മധുരവും കൈപ്പുമുള്ള വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു വരുമോ? 12 സഹോദരന്മാരേ, അത്തിവൃക്ഷം ഒലിവുപഴവും മുന്തിരിവള്ളി അത്തിപ്പഴവും കായിക്കുമോ? ഉപ്പുറവിൽനിന്നു മധുരമുള്ള വെള്ളം പുറപ്പെടുകയുമില്ല. 13 നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനിയും വിവേകിയുമായവൻ ആർ? അവൻ ജ്ഞാനലക്ഷണമായ സൌമ്യതയോടെ നല്ലനടപ്പിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കാണിക്കട്ടെ. 14 എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ഹൃദയത്തിൽ കൈപ്പുള്ള ഈർഷ്യയും ശാഠ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിന്നു വിരോധമായി പ്രശംസിക്കയും ഭോഷ്കു പറകയുമരുതു. 15 ഇതു ഉയരത്തിൽനിന്നു വരുന്ന ജ്ഞാനമല്ല, ഭൌമികവും പ്രാകൃതവും പൈശാചികവും ആയതത്രേ. 16 ഈർഷ്യയും ശാഠ്യവും ഉള്ളേടത്തു കലക്കവും സകല ദുഷ്‌പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടു. 17 ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനമോ ഒന്നാമതു നിർമ്മലവും പിന്നെ സമാധാനവും ശാന്തതയും അനുസരണവുമുള്ളതും കരുണയും സൽഫലവും നിറഞ്ഞതും പക്ഷപാതവും കപടവും ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു. 18 എന്നാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ സമാധാനത്തിൽ വിതെച്ചു നീതി എന്ന ഫലം കൊയ്യും.
Sureshbabu TX
2020-07-05 12:57:52 News
For a while, it seemed that the coronavirus had spared West Texas. Cases were low. Few had died. Concern through the spring was focused on getting businesses running again. By mid-June, the Texas Tech football team returned to campus. Local baseball tournaments resumed. Hotels filled up. Then people started getting sick. In Lubbock, a burnt-tan city of 250,000 with a rollicking college bar scene, more people tested positive for the virus in the past three weeks than in the previous three months combined. On the day that Gov. Greg Abbott began to swiftly reopen the state, two months ago, the city recorded eight positive tests for the virus. On Wednesday, there were 184. Florida and Texas both hit record highs for new coronavirus cases on Saturday as outbreaks keep surging in the South. Vote out all republicans, they are killing us & filling their pockets. All trumpers are traitors,
andrew
2020-07-05 12:50:50 News
As a Novelist & short story writer; he created a unique path. His down to earth style is inspiring. His works got translated and he got world wide reputation. His involvement in the freedom fight after seeing Gandhiji, long Journey in India & abroad, all different kinds of jobs he did to survive are great lessons he gave us along with his great literary works. Thanks to Sri.Sudhir for bringing up the memories of this great man. Few quotes from his works:- “പ്രിയപ്പെട്ട സാറാമ്മേ, ജീവിതം യൗവനതീക്ഷ്ണവും ഹൃദയം പ്രേമസുരഭിലവുമായിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭകാലഘട്ടത്തെ എന്‍റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത്‌ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു? ഞാനാണെങ്കില്‍...... എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ നിമിഷങ്ങളോരോന്നും സാറാമ്മയോടുള്ള പ്രേമത്തില്‍ കഴിയുകയാണ് . സാറാമ്മയോ? ഗാഢമായി ചിന്തിച്ച് മധുരോദാരമായ ഒരു മറുപടിയില്‍ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് . സാറാമ്മയുടെ കേശവന്‍ നായര്‍” from പ്രേമ ലേഘനം ''“എടീ! മധുരസുരഭില നിലാവെളിച്ചമേ” !''
Marthoma Church
2020-07-05 11:47:33 News
below i have copied and posted from the web of Marthoma church. ''Welcome to Malankara Mar Thoma Syrian Church Our Church, we believe to, have been founded by Saint Thomas (Mar Thoma), one of the twelve disciples of Jesus Christ, and known by the name of the Apostle, in the year AD 52, Mar Thoma Syrian Church of Malabar is one of the oldest denominations of Christianity. We the oldest church believe that St.Thomas came to India, but we don't have any proof. Just because a Historian wrote it, it won't become true.
girish nair
2020-07-05 11:47:00 News
കഥക്ക് വേണ്ടി കഥ എഴുതിയിരുന്നില്ല ശ്രീ ബഷീർ... അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു കഥയും. ഇമ്മിണി ബല്യ ഒന്നിൽ.... പാത്തുമ്മയുടെ ആടിൽ.... എല്ലാം എല്ലാം.... അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിടർന്നതും. കഥകളുടെ ഒരു ഭുഖണ്ഡം തന്നെ മലയാളക്കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ബേപ്പൂർ സുൽത്താനെന്ന സ്വയം പദവി അലങ്കരിച്ച അദ്ദേഹം കഥകളുടെ സുൽത്താനായി ജീവിച്ചു. അദേഹത്തിന് തുല്യം അദ്ദേഹം മാത്രം. സരസമായി ഏഴുതിയിരിക്കുന്നു. മനോഹരം
Sherly M Johnson
2020-07-05 11:31:03 News
jose!; The reason Dem leadership can’t ever make much progress for long is bc folks get LAZY & COMPLACENT when we are in power. We spend most of our time cleaning up the GOP’s messes & putting out their arsonist fires. Yet, some of y’all continually blame Dems instead of owning your BS.
Raveendran P S
2020-07-05 11:27:46 News
If you want to see decency, respectability, morality return to the US, Joe Biden would be your choice. rump just got to his golf course, because he doesn’t care about America. o be clear, Kanye West is a redhat wearing MAGA Lunatic, so if he’s wanting to run for the Presidency, it’s probably a plan between trump and Kanye to strip whatever support they can away from Biden as a last ditch effort. That’s what I believe. bobby, Jose , jacob& other trumpers can vote for Kanye idiot
Joseph
2020-07-05 11:17:33 News
'We've got to do something': Republican rebels come together to take on Trump. Just like in 2016, a faction of the Republican party has emerged to try to defeat Donald Trump in the upcoming presidential election. Related: Trump administration has no regrets about reopening push, says Mnuchin But unlike the last presidential race, where the effort never truly took off, this time those rebel Republicans have formed better organized groups – and some are even openly backing Trump’s Democratic opponent, Joe Biden.
Jyothylakshmy Nambiar
2020-07-05 10:52:31 News
വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ ആരും അധികവും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം തന്റെ പുസ്തക ശേഖരത്തിൽ നിന്നും അത് നഷ്ടമാകുന്നു. തിരിച്ച് നൽകുക എന്ന സ്വഭാവം ഇന്നും പലർക്കും കാണാറില്ല. മറ്റൊന്ന് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പാഠ്യവിഷയമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വായനയെ വീട്ടുകാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ ചിന്തകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനമായിട്ടു പോലും നൽകുന്നു. പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ വായനാ സ്വഭാവം മാറിയിരിയ്ക്കുന്നു .
Jyothylakshmy Nambiar
2020-07-05 10:36:47 News
'ന്റുപ്പാപ്പയ്ക്കൊരു പേനെണ്ടാർന്നു' എന്ന തലകെട്ടിലെ തമാശ ശ്രദ്ധേയം. ശ്രീ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള വിവരണം കൂടുതൽ അറിവ് പകർന്നു
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Mark Twain
2020-07-05 17:29:32 News
“When I was a boy of 14, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be 21, I was astonished at how much the old man had learned in seven years.” Mark Twain (posted by Anthappan)
josecheripuram
2020-07-05 16:00:43 News
Fear&ignorance is causing the Problem,When ever a new disease erupt people Panic.When AIDS was new people refuse to sit near children of AIDS parents,We will come through this as well.Take precautions.
josecheripuram
2020-07-05 15:43:47 News
There are few things you should never lend.Books,Pen,Car,Wife. People does not use it carefully,because it's not theirs.And often doesn't return.
Vayanakkaran
2020-07-05 15:25:11 News
മാർത്തോമ്മാ സഭയാണ്‌ ഏറ്റവും പുരാതന സഭ എന്ന കാര്യം പലർക്കും അറിയത്തില്ല. A.D. 52 ൽ അന്നത്തെ മാർത്തോമ്മാ വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണമനുസരിച്ചാണ് സെന്റ് തോമസ് കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. പലർക്കും ഇതു പുതിയ അറിവായിരിക്കും. ജോസ് കെ മാണിയുടെ പാർട്ടിക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിലെ പുരാതന കോൺഗ്രെസ്സ്കാർ എന്നും മഹാത്മാഗാന്ധിയും നെഹ്രുവുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കാരായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നതുപോലെയാണിത്. ആർക്കും അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ എന്തും എഴുതിവെക്കാം. എന്നുകണ്ട്‌ അതു ചരിത്രമാകുമോ? ശ്രീ കോരസൺ വർഗീസ് നല്ലൊരു ലേഖനമെഴുതി. എന്നാൽ ചർച്ചകൾ പലവഴി പോയി.
കോരസൺ
2020-07-05 15:08:38 News
സാധാരണ ഭാഷ കൊണ്ട് അസാധാരണ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ മലയാളിയെ പഠിപ്പിച്ച മലയാളഭാഷയുടെ തച്ചൻ. ഇപ്പോഴും മലയാള എഴുത്തുകാരുടെ ഉപ്പയായി, ഉപ്പയുടെ ആന എന്ന വലിയ അടയാളപ്പെടുത്തൽ. ശ്രീ സുധീർ പണിക്കവീട്ടിന്റെ മനോഹരമായ കുറിപ്പുകളിലൂടെ ഉപ്പാക്ക് ഉള്ള പേനയായി. കോരസൺ
Ninan Mathulla
2020-07-05 13:04:21 News
Vasudev, Thanks for the thought provoking article. I believe all major religions from God through the prophets of God or Muni's as Hinduism call them. Apostle James is refering to the same thing. All are created in the image of God. James 3:8-18 നാവിനെയോ മനുഷ്യക്കാർക്കും മരുക്കാവതല്ല; അതു അടങ്ങാത്ത ദോഷം; മരണകരമായ വിഷം നിറഞ്ഞതു. 9 അതിനാൽ നാം കർത്താവും പിതാവുമായവനെ സ്തുതിക്കുന്നു; ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഉണ്ടായ മനുഷ്യരെ അതിനാൽ ശപിക്കുന്നു. 10 ഒരു വായിൽനിന്നു തന്നേ സ്തോത്രവും ശാപവും പുറപ്പെടുന്നു. സഹോദരന്മാരേ, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതു യോഗ്യമല്ല. 11 ഉറവിന്റെ ഒരേ ദ്വാരത്തിൽനിന്നു മധുരവും കൈപ്പുമുള്ള വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു വരുമോ? 12 സഹോദരന്മാരേ, അത്തിവൃക്ഷം ഒലിവുപഴവും മുന്തിരിവള്ളി അത്തിപ്പഴവും കായിക്കുമോ? ഉപ്പുറവിൽനിന്നു മധുരമുള്ള വെള്ളം പുറപ്പെടുകയുമില്ല. 13 നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനിയും വിവേകിയുമായവൻ ആർ? അവൻ ജ്ഞാനലക്ഷണമായ സൌമ്യതയോടെ നല്ലനടപ്പിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കാണിക്കട്ടെ. 14 എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ഹൃദയത്തിൽ കൈപ്പുള്ള ഈർഷ്യയും ശാഠ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിന്നു വിരോധമായി പ്രശംസിക്കയും ഭോഷ്കു പറകയുമരുതു. 15 ഇതു ഉയരത്തിൽനിന്നു വരുന്ന ജ്ഞാനമല്ല, ഭൌമികവും പ്രാകൃതവും പൈശാചികവും ആയതത്രേ. 16 ഈർഷ്യയും ശാഠ്യവും ഉള്ളേടത്തു കലക്കവും സകല ദുഷ്‌പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടു. 17 ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനമോ ഒന്നാമതു നിർമ്മലവും പിന്നെ സമാധാനവും ശാന്തതയും അനുസരണവുമുള്ളതും കരുണയും സൽഫലവും നിറഞ്ഞതും പക്ഷപാതവും കപടവും ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു. 18 എന്നാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ സമാധാനത്തിൽ വിതെച്ചു നീതി എന്ന ഫലം കൊയ്യും.
Sureshbabu TX
2020-07-05 12:57:52 News
For a while, it seemed that the coronavirus had spared West Texas. Cases were low. Few had died. Concern through the spring was focused on getting businesses running again. By mid-June, the Texas Tech football team returned to campus. Local baseball tournaments resumed. Hotels filled up. Then people started getting sick. In Lubbock, a burnt-tan city of 250,000 with a rollicking college bar scene, more people tested positive for the virus in the past three weeks than in the previous three months combined. On the day that Gov. Greg Abbott began to swiftly reopen the state, two months ago, the city recorded eight positive tests for the virus. On Wednesday, there were 184. Florida and Texas both hit record highs for new coronavirus cases on Saturday as outbreaks keep surging in the South. Vote out all republicans, they are killing us & filling their pockets. All trumpers are traitors,
andrew
2020-07-05 12:50:50 News
As a Novelist & short story writer; he created a unique path. His down to earth style is inspiring. His works got translated and he got world wide reputation. His involvement in the freedom fight after seeing Gandhiji, long Journey in India & abroad, all different kinds of jobs he did to survive are great lessons he gave us along with his great literary works. Thanks to Sri.Sudhir for bringing up the memories of this great man. Few quotes from his works:- “പ്രിയപ്പെട്ട സാറാമ്മേ, ജീവിതം യൗവനതീക്ഷ്ണവും ഹൃദയം പ്രേമസുരഭിലവുമായിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭകാലഘട്ടത്തെ എന്‍റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത്‌ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു? ഞാനാണെങ്കില്‍...... എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ നിമിഷങ്ങളോരോന്നും സാറാമ്മയോടുള്ള പ്രേമത്തില്‍ കഴിയുകയാണ് . സാറാമ്മയോ? ഗാഢമായി ചിന്തിച്ച് മധുരോദാരമായ ഒരു മറുപടിയില്‍ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് . സാറാമ്മയുടെ കേശവന്‍ നായര്‍” from പ്രേമ ലേഘനം ''“എടീ! മധുരസുരഭില നിലാവെളിച്ചമേ” !''
Marthoma Church
2020-07-05 11:47:33 News
below i have copied and posted from the web of Marthoma church. ''Welcome to Malankara Mar Thoma Syrian Church Our Church, we believe to, have been founded by Saint Thomas (Mar Thoma), one of the twelve disciples of Jesus Christ, and known by the name of the Apostle, in the year AD 52, Mar Thoma Syrian Church of Malabar is one of the oldest denominations of Christianity. We the oldest church believe that St.Thomas came to India, but we don't have any proof. Just because a Historian wrote it, it won't become true.
girish nair
2020-07-05 11:47:00 News
കഥക്ക് വേണ്ടി കഥ എഴുതിയിരുന്നില്ല ശ്രീ ബഷീർ... അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു കഥയും. ഇമ്മിണി ബല്യ ഒന്നിൽ.... പാത്തുമ്മയുടെ ആടിൽ.... എല്ലാം എല്ലാം.... അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിടർന്നതും. കഥകളുടെ ഒരു ഭുഖണ്ഡം തന്നെ മലയാളക്കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ബേപ്പൂർ സുൽത്താനെന്ന സ്വയം പദവി അലങ്കരിച്ച അദ്ദേഹം കഥകളുടെ സുൽത്താനായി ജീവിച്ചു. അദേഹത്തിന് തുല്യം അദ്ദേഹം മാത്രം. സരസമായി ഏഴുതിയിരിക്കുന്നു. മനോഹരം
Sherly M Johnson
2020-07-05 11:31:03 News
jose!; The reason Dem leadership can’t ever make much progress for long is bc folks get LAZY & COMPLACENT when we are in power. We spend most of our time cleaning up the GOP’s messes & putting out their arsonist fires. Yet, some of y’all continually blame Dems instead of owning your BS.
Raveendran P S
2020-07-05 11:27:46 News
If you want to see decency, respectability, morality return to the US, Joe Biden would be your choice. rump just got to his golf course, because he doesn’t care about America. o be clear, Kanye West is a redhat wearing MAGA Lunatic, so if he’s wanting to run for the Presidency, it’s probably a plan between trump and Kanye to strip whatever support they can away from Biden as a last ditch effort. That’s what I believe. bobby, Jose , jacob& other trumpers can vote for Kanye idiot
Joseph
2020-07-05 11:17:33 News
'We've got to do something': Republican rebels come together to take on Trump. Just like in 2016, a faction of the Republican party has emerged to try to defeat Donald Trump in the upcoming presidential election. Related: Trump administration has no regrets about reopening push, says Mnuchin But unlike the last presidential race, where the effort never truly took off, this time those rebel Republicans have formed better organized groups – and some are even openly backing Trump’s Democratic opponent, Joe Biden.
Jyothylakshmy Nambiar
2020-07-05 10:52:31 News
വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ ആരും അധികവും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം തന്റെ പുസ്തക ശേഖരത്തിൽ നിന്നും അത് നഷ്ടമാകുന്നു. തിരിച്ച് നൽകുക എന്ന സ്വഭാവം ഇന്നും പലർക്കും കാണാറില്ല. മറ്റൊന്ന് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പാഠ്യവിഷയമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വായനയെ വീട്ടുകാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ ചിന്തകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനമായിട്ടു പോലും നൽകുന്നു. പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ വായനാ സ്വഭാവം മാറിയിരിയ്ക്കുന്നു .
Jyothylakshmy Nambiar
2020-07-05 10:36:47 News
'ന്റുപ്പാപ്പയ്ക്കൊരു പേനെണ്ടാർന്നു' എന്ന തലകെട്ടിലെ തമാശ ശ്രദ്ധേയം. ശ്രീ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള വിവരണം കൂടുതൽ അറിവ് പകർന്നു