വധശിക്ഷ ശരിയൊ തെറ്റോ?

  • ഒരു തെറ്റുമില്ല; അവര്‍ അത് അര്‍ഹിക്കുന്നു
  • കൊല്ലാന്‍ ദൈവത്തിനു മാത്രം അധികാരം
Ajax Loader